สัมมนาวิชาการ ผ่าทางตัน เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 2
เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ
ผ่าทางตัน เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
เสาร์ที่ 24 เมษายน 2553    เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


09.00 - 09.20 น.        ลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมสัมมนา รับเอกสารวิชาการ
09.20 – 09.25 น.        กล่าวต้อนรับโดย สุนทร จันทร์รังสี ประธานการจัดงาน
09.25 – 09.30 น.        Presentation ภาพรวมสถานการณ์ความขัดแย้งของสังคมไทย
09.30 – 10.00 น.        มุมมอง “ก้าวพ้นความต่างขั้ว สู่การปฏิรูปการเมืองยุคใหม่”
โดย ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอิศรา
และ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
10.00 – 12.00 น.        เสวนา “ผ่าทางตันเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย”
- รศ.สุริชัย  หวันแก้ว นักวิชาการอาวุโส คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
- พงษ์เทพ  เทพกาญจนา  อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
- รสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
- ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์  คณบดี คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากสาขาต่างๆ

ดำเนินรายการ  สุภิญญา กลางณรงค์  ยังเติร์ก นักเคลื่อนไหวทางสังคม
เฉลิมชัย  ยอดมาลัย  คณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต , บก.ข่าว นสพ.แนวหน้า  

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ได้ที่  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-3905 / 089-965-5781 / 089-153-5290