กำหนดการสัมมนาวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

 

กำหนดการสัมมนาวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม  2553
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


09.30 น    แถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

10.00 น    เสวนาในหัวข้อเรื่อง  “ สื่อเสรีร่วมสร้างสันติภาพอย่างไร ”
วิทยากร

ดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล สื่อมวลชนอิสระ
นายสุนัย  ผาสุข กลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน หรือ ฮิวแมนไรท์วอทช์
ดร.พนา  ทองมีอาคม กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ดร.เอกพันธ์  ปิณฑวนิช นักวิชาการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล
ดำเนินรายการโดย นายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร
เลขาธิการาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
12.00 น    มอบรางวัลประกวดบทความเรื่อง “ สื่อเสรีจะร่วมสร้างสันติภาพได้อย่างไร “

กิจกรรมรณรงค์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว