ภาพบรรยากาศ งานเติมกำลังใจ ที่จัดขึ้่นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ งานเติมกำลังใจ  ที่จัดขึ้่นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา

(คลิกดูได้ที่่นี้)