องอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พบคณะกรรมการ 4 องค์กรสื่อ

ขอเชิญร่วมแถลงข่าวและสัมภาษณ์
องอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พบคณะกรรมการ 4 องค์กรสื่อ (สภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย)

วันที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม1 ชั้น 210.00 น.      นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
หารือแลกเปลี่ยน กับคณะกรรมการและที่ปรึกษา 4  องค์กรวิชาชีพสื่อ
11.30 น.      องค์กรวิชาชีพแถลงจุดยืน/ รัฐมนตรี องอาจ แถลงแนวทางของรัฐบาล
12.15 น.      รับประทานอาหารร่วมกัน