สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดงานครบรอบ 13 ปี เดินหน้าส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชน

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดงานครบรอบ 13 ปี เดินหน้าส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชน

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะจัดงานครบรอบ 13 ปี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นขององค์กรสมาชิก พร้อมนิมนต์ พระราชวิจิตร ปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มาแสดงปาฐกถาเรื่อง “จริยธรรมสื่อมวลชนตามแนวพุทธ” นอกจากนั้นยังมีการสนทนากลุ่มสะท้อนมุมมองผู้คร่ำหวอดในวงการสื่อ ในหัวข้อ “บทบาทและจริยธรรมสื่อสังคม” พร้อมประกาศรายชื่อหนังสือพิมพ์ส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น ในวันที่ 4 กรกฏาคม นี้ ระหว่างเวลา 13.30 น. – 17.00 น.

นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 13 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงได้จัดการปาฐกถาเรื่อง “จริยธรรมสื่อมวลชนตามแนวพุทธ” โดย พระราช-วิจิตร ปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จากแนวคิดในการจัดปาฐกถาหัวข้อดังกล่าว เนื่องจากสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เห็นว่าที่ผ่านมาสังคมไทยเกิดภาวะความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรง อันมีสาเหตุมาจากปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยสื่อมวลชนมักตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความเป็นกลาง บิดเบือนข้อมูล และมีส่วนทำให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น จึงเห็นควรให้สื่อมวลชนได้หันมาพิจารณาตัวเองและตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท การทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารด้วยจิตใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองและความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจบการปาฐกถาแล้ว จะมีการสนทนากลุ่มในหัวข้อ “บทบาทและจริยธรรมสื่อสังคม” โดย นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายนิรันดร์ เยาวภา เว็บมาสเตอร์ผู้จัดการออนไลน์ ผศ.ดร.ณรงค์ ขำวิจิตร หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินรายการโดย นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรรายการ แบไต๋ไฮเทค และนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 3 เพื่อสะท้อนมุมมองต่อบทบาทการทำหน้าที่ของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ในฐานะองค์กรที่ดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในช่วงระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา และความท้าทายในการกำกับดูแลเรื่องจริยธรรมของสื่อมวลชนในอนาคต

นายปราโมทย์ กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกาศผลรางวัลหนังสือพิมพ์ส่งเสริมจริยธรรมดี เด่น ประจำปี 2552 เพื่อตรวจสอบและให้กำลังใจกับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ พร้อมกับมอบกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ให้กับองค์กรสมาชิกใหม่ 1 องค์กร ได้แก่ หนังสือพิมพ์ก้าวหน้า ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถสำรองที่นั่งได้ฟรี ที่ 0-2668-9900 begin_of_the_skype_highlighting              0-2668-9900      end_of_the_skype_highlighting หรืออีเมล์ info@presscouncil.or.th