สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีกับพลโทเอกชัย ในโอกาสงานครบรอบ 108 ปีกรมสรรพาวุธทหารบก

เมื่ีอวันที่ 20 สิงหาคม 2553 นายก่อเขต  จันทเลิศลักษณ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และนางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์ รองเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ พลโทเอกชัย  วัชรประทีป เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ในโอกาสงานครบรอบ 108 ปีกรมสรรพาวุธทหารบก และจะมีการจัดโครงการอบรมร่วมกันเรื่อง "เตรียมความพร้อมการทำข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง" ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2553 ณ กรมสรรพาวุธทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา