อบรมเชิงปฏิบัติการสองหลักสูตร ประกอบด้วย อบรมหลักสูตรกาแฟมืออาชีพ สำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ ๑ (วันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓) ณ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด วิภาวดี ๖๒ และหลักสูตร “พิราบ ฟิต & เฟิร์ม” (๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ 2553 ณ หิ่งห้อยชาเล่ท์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสองหลักสูตร ประกอบด้วย อบรมหลักสูตรกาแฟมืออาชีพ สำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ ๑ (วันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓) ณ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด วิภาวดี ๖๒   และหลักสูตร “พิราบ ฟิต & เฟิร์ม” (๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๕๓  ณ หิ่งห้อยชาเล่ท์ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นางสาวเรวดี พงศ์ไชยยง รองเลขาธิการ สมาคมฯ กล่าวว่าสมาคมนักข่าวฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น สองหลักสูตร ประกอบด้วย อบรมหลักสูตรกาแฟมืออาชีพ สำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ ๑  ณ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด วิภาวดี ๖๒  ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๙.๐๐ น.  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับนักข่าว โดยความร่วมมือระหว่าง บมจ. ซีพี ออลล์ , รีเทลลิงค์ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร “พิราบ ฟิต & เฟิร์ม” โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน    จัดระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่  ๑๙  กันยายน   ๒๕๕๓  ณ หิ่งห้อยชาเล่ท์ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ส่งเสริมให้นักข่าวสนใจในการดูแลด้านสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ๒. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนักข่าว ๓ รุ่น คือ รุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส  และ ๓.เพื่อลดความเครียดจากการทำงาน โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทซาโนฟี่-อเวนตีส เครือข่ายคนไทยไร้พุงและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกาแฟมืออาชีพ กรุณาสมัครภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ส่วนผู้สื่อข่าวที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พิราบ ฟิต & เฟิร์ม กรุณาสมัครภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ Email;reporter@inet.co.th