ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิราบ Fit & Firm รุ่น ๒ ดูแล สุขภาพกายและใจและสานสัมพันธ์นักข่าว ๓ รุ่น

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
ขอเชิญ สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม พิราบ Fit & Firm รุ่น ๒
ดูแล สุขภาพกายและใจและสานสัมพันธ์นักข่าว ๓ รุ่น


ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน  พิราบ Fit & Firm รณรงค์ดูแลด้านสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และสานสัมพันธ์นักข่าว ๓ รุ่น  ระหว่างวันเสาร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หิ่งห้อยชาเล่ท์  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นักข่าวที่สนใจสมัครด่วนภายใน ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

นาง สาวเรวดี พงศ์ไชยยง รองเลขาธิการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง จะจัดกิจกรรม โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน  พิราบ Fit & Firm รุ่น ๒ ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หิ่งห้อยชาเล่ท์  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดย กิจกรรมในโครงการเน้นการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ และเน้นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักข่าว ๓ รุ่น เพื่อให้นักข่าวมีประสบการณ์ตรงในการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและมี ทักษะในการบริหารร่างกาย รวมทั้งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและระหว่างรุ่นพี่และ รุ่นน้อง จะนำมาซึ่งนักข่าวที่มีสุขภาวะที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการรายงานข่าวและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักข่าวก็จะพัฒนาตาม ไปด้วย
กิจกรรมในโครงการจะประกอบด้วยการควบ คุมเมนูอาหารระหว่างการอบรม(บริการเฉพาะข้าวกล้อง),

การฝึกปฏิบัติการทางด้านร่างกาย ทั้งการออกกำลังกายแบบโยคะและการยืดกล้ามเนื้อ, การฝึกไทเก๊ก, การบริหารร่างกายในน้ำ,รับฟังการบรรยายเรื่องการรับประทานอาหารอย่างถูกหลัก โภชนาการ,ฟังการบรรยายเรื่องโรคที่เกิดจากการทำงาน การตรวจวัดดัชนีมวลกาย, การร่วมทำกิจกรรมแข่งขันการปรุงอาหาร และการเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นักข่าวที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ทางโทรศัพท์. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ หรืออีเมล์ reporter@inet.co.th

//////////////////////////////////////////////////////////////

โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน

“พิราบ ฟิต & เฟิร์ม”

วันเสาร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่  7  พฤศจิกายน   2553

ณ หิ่งห้อยชาเล่ท์ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันเสาร์ที่ 6  พฤศจิกายน 2553

06.00 น.                 ลงทะเบียน แบ่งกลุ่ม พร้อมทั้งชั่งน้ำหนัก เขียนลงที่ป้ายชื่อ

07.00 น.                 เดินทางจากสมาคมนักข่าวฯ

09.00 น.                 ถึงที่หมาย หิ่งห้อยชาเล่ท์  เข้าห้องประชุม

กล่าวเปิดงานโดย

คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

09.15 น.                 ตรวจดัชนีมวลกาย โดยเครื่อง IN Body

โดย  เครือข่ายคนไทยไร้พุง

10.15 น.                 พักอาหารว่าง

10.30 น                 รับประทาน อย่างไรให้ถูกหลักโภชนาการ

โดยคุณจันทนา เศรษฐสวัสดิ์ นักโภชนาการจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง

11.30 น.                 ผ่อนคลายโดยการทำกิจกรรม ขยับร่างกาย ระหว่างการทำงาน นั่งทำงานในออฟฟิศ จ้องคอมพิวเตอร์นานๆ จะมีวิธีบริหารร่างกายอย่างไร ยืดกล้ามเนื้อ บริหารร่างกายเบื้องต้น และ กิจกรรมสันทนาการเพื่อสุขภาพ

โดยครูอรรถ  ดีพินิจ และทีมงาน

12.00 น                  รับประทานอาหารเที่ยงเพื่อสุขภาพ จัดเมนูโดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง

13.00 น.                 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวรุ่นพี่ รุ่นน้อง แข่งขันการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ

15.00 น.                 ทีมคอมเมนต์เตเตอร์ ให้คะแนน รสชาติ คุณภาพและโภชนาการอาหาร ที่แต่ละกลุ่มปรุงออกมา

และรับประทานอาหารที่ปรุงเอง

- คุณจันทนา เศรษฐสวัสดิ์    นักโภชนาการจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง

- คุณภัทระ คำพิทักษ์            บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

- คุณสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด      กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

- คุณภาสกร จำลองราช       ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์มติชน

15.30 น.                 บรรยายเรื่องดัชนีมวลกาย

โดย นพ.ฆนัท ครุทกูล เครือข่ายคนไทยไร้พุง

16.30 น.                 พักอาหารว่าง

17.00 น.                 การบริหารร่างกายในน้ำ ตามอัธยาศัย (เตรียมเครื่องแต่งกายสำหรับลงน้ำ)

18.00 น.                 จบกิจกรรม

 

วันเสาร์ที่ 6  พฤศจิกายน 2553 (ต่อ)

18.30 น.                 กิจกรรมโยคะ ผ่อนคลายความเครียด และเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

โดยครูสอนโยคะสาวสวย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมผ้าขนหนูคนละ 1 ผืน / เตรียมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม

19.00 น.                 รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ จัดเมนูโดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง

20.00 น.                 ถ่ายทอดประสบการณ์รุ่นพี่รุ่นน้อง การดูแลสุขภาพกับการทำข่าว

20.30 น.                 การแสดงดนตรี  สังสรรค์ในยามค่ำคืน บริการน้ำสมุนไพร อาทิ น้ำขิง,น้ำกระเจี๊ยบ ฯลฯ  (คาราโอเกะ)

*****************************************************************************************

วันอาทิตย์ที่  7  พฤศจิกายน   2553

07.00 น.                 ตื่นแต่เช้ารับอากาศบริสุทธิสดชื่นแบบไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน ท่ามกลางแมกไม้เขียวชะอุ่ม ออกมายืดเส้นยืดสาย โดยการรำไทเก๊ก โดยครูอรรถ ดีพินิจ

08.30 น.                 รับประทานอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ จัดเมนูโดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง

09.30  น.                ร่วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องโรคที่เกิดจากการทำงาน

โดย ทีมงานจากซาโนฟี่-อเวนตีส

10.30 น.                 พักอาหารว่าง

10.45  น.                สันทนาการแนวใหม่ ขยับกายสบายชีวี โดยครูอรรถ ดีพินิจและคณะ

11.15 น.               สรุปกิจกรรม   โหวตคนสุขภาพดี 4 คน ชาย 2 หญิง 2

กล่าวปิดงาน

โดยคุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวฯ มอบรางวัล กิจกรรมการเข้าฐาน และร่วมกันถ่ายรูป

12.00  น.                รับประทานอาหารกลางวัน เพื่อสุขภาพ จัดเมนูโดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง

13.00 น.                 เที่ยวชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

15.00 น.                 ออกเดินทางจากเขาเขียว-กลับ กทม.

16.30 น.                 เดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

******************************************************************

ข้อควรปฏิบัติ

  1. ข้าวที่บริการในงานเป็นข้าวกล้อง
  2. กรุณาเตรียมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกาย
  3. งดเครื่องดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มอัลกอฮอล์
  4. ผู้สื่อข่าวที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-ในวันที่ 20 ตุลาคม 2553

ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. 02-668-9422 E-mail:reporter@inet.co.th

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ พิราบ fit & firm

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

นักข่าว หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในแขนงต่างๆ ก็คงไม่ต่างจากคนในวัยทำงานทั่วๆไปที่มีปัญหาในด้านของการดูแลทางด้านสุขภาพและการบริหารจิตใจที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านวิถีชีวิตของนักข่าวทั้งในด้านการบริโภคอาหารและในด้านการบริหารจิตใจ ซึ่งหากสำรวจจะพบว่ามีนักข่าวกว่าครึ่งที่มีพฤติกรรมในด้านการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งการรับประทานอาหารไม่ครบ ๕ หมู่ การบริโภคเครื่องดื่มบางประเภทแบบไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านลบ เช่น น้ำอัดลม  หรือเครื่องดื่มอัลกอฮอล์    รวมทั้งรูปแบบในการทำงานแบบหามรุ่ง หามค่ำ ซึ่งส่งผลต่อการบริโภคอาหารแบบไม่เป็นเวลา รวมทั้งการมีความเครียดจากการทำงานที่เต็มไปด้วยความกดดันตลอดเวลา

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งทำหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในวงการสื่อมวลชน  เห็นว่าควรจัดการอบรมเพื่อให้นักข่าวได้มีประสบการณ์ตรงในการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและมีทักษะในการบริหารร่างกาย ร่วมทั้งการได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง จะนำมาซึ่งนักข่าวที่มีสุขภาวะที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการรายงานข่าวและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักข่าวก็จะพัฒนาตามไปด้วย จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ พิราบ fit & firm  ขึ้นเป็นปีที่สอง โดยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักข่าวที่เข้าร่วมโครงการ ได้จะมีการปรับพฤติกรรม ภายใต้ทัศนคติที่ถูกต้องอย่างจริงจังต่อไป

วัตถุประสงค์

โครงการนี้ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักข่าวใน ๓ รุ่น คือ นักข่าวรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่วงการสื่อมวลชน ซึ่งจะมีความเครียดในการทำงานจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ นักข่าวรุ่นกลาง ซึ่งมีการพัฒนาตัวเองจากการเป็นนักข่าวภาคสนาม สู่การเป็นผู้บริหารงานข่าว ซึ่งจะมีความเครียดและความกดดันมากขึ้นและนักข่าวรุ่นอาวุโสที่ผ่านประสบการณ์ความเครียด ความกดดันในการทำงานมาบ้างแล้ว แต่จะมีความเครียดที่เกิดขึ้นจากปัญหาทางด้านสุขภาพที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ต้น  เพื่อให้นักข่าวที่เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ในกลุ่มนักข่าวที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกันและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ ซึ่งกันและกันได้

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ส่งเสริมให้นักข่าวสนใจในการดูแลด้านสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ๒. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนักข่าว ๓ รุ่น คือ รุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส  และ๓.เพื่อลดความเครียดจากการทำงาน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๕๓๘/๑  ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

www.tja.or.th E-mail:reporter@inet.co.th

๑.      หัวหน้าโครงการ            นางสาวชุติมา นุ่นมัน                            อนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคม

๒.      ผู้ประสานงาน                               นางสาวเทียมใจ ทองเมือง                   ผู้จัดการ สมาคม

หลักสูตรการอบรม

แบ่งเนื้อหาของการอบรมออกเป็น ๒  ส่วน ดังนี้

๑. เนื้อหาด้านการดูแลสุขภาพกาย

๑.๑ เรียนรู้ทักษะการบริหารร่างกายเบื้องต้น  เช่น การยืดกล้ามเนื้อ , การฝึกโยคะ

๑.๒ เรียนรู้การบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

๑.๓ ฟังการบรรยายเรื่องโรคที่เกิดจากการทำงาน,การรับประทาน อย่างไรให้ถูกหลักโภชนาการ,บรรยายเรื่องดัชนี

มวลกาย

๒. เนื้อหาด้านการบริหารจิตใจ

๒.๑ การบรรยายเรื่องการทำข่าวอย่างไรไม่ให้เครียด

๒.๒ การบอกเล่าประสบการณ์ จากนักข่าวรุ่นพี่สู่นักข่าวรุ่นน้อง ในประเด็นการคลีคลายความเครียดจาการทำงาน

๒.๓ การทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน เพื่อฝึกการคิดและการแก้ปัญหาร่วมกัน

 

วิธีการดำเนินงาน

๑. มีการควบคุมเมนูอาหารระหว่างการอบรมให้บริการเฉพาะอาหารสุขภาพทั้งอาหารมื้อหลักและอาหารว่าง

๒.    ฝึกปฏิบัติการทางด้านร่างกาย ทั้งการออกกำลังกายข่าวแบบโยคะและการยืดกล้ามเนื้อ,การบริหารร่างกายในน้ำ

๓.     การทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันระหว่างนักข่าว ๓ รุ่น คือรุ่นใหม่ รุ่นกลางและรุ่นอาวุโส เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี อันจะนำไปสู่การถ่ายทอดทั้งประสบการณ์ในการทำข่าวและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต

 

ระยะเวลา

วันเสาร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

ณ หิ่งห้อยชาเล่ท์ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

๑.      นักข่าวที่มีความสนใจในการดูแลสุขภาพ และต้องการเรียนรู้วิธีการในการควบคุมอาหาร รวมทั้งการบริหาร จิตใจ

๒.      จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมร่วม ๕๐ คน  โดยแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น ๓ รุ่น คือ นักข่าวรุ่นใหม่ นักข่าวรุ่นกลางและนักข่าวรุ่นอาวุโส

ค่าลงทะเบียน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

องค์กรผู้สนับสนุนงบประมาณ

๑.      สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒.      เครือข่ายคนไทยไร้พุง

๓.      บ. ซาโนฟี่-อเวนตีส

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////