สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ต้อนรับคณะนักข่าวจากกัมพูชา


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ต้อนรับคณะนักข่าวจากกัมพูชา
นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี  อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายวิสุทธิ์  คมวัชรพงษ์  นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ให้การต้อนรับ คณะนักข่าวจากประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นแขกของกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ