คณะผู้แทนจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เดินทางไปเยือนจีนระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2553

คณะผู้แทนจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เดินทางไปเยือนจีนระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2553 โดยมีนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนัั้งสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางไปเยือนครั้งนี้