ต้อนรับคณะนักข่าวเวียดนามโดยสมาพันธ์นักหนัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ต้อนรับคณะนักข่าวเวียดนามโดยสมาพันธ์นักหนัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย