คำแถลงของคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ต่อกรณีข่าวการพบซากศพทารกในโกดังเก็บศพ

 

คำแถลงของคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ต่อกรณีข่าวการพบซากศพทารกในโกดังเก็บศพ


กรณีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกตรวจค้นโกดังเก็บศพวัดไผ่เงิน แล้วพบซากศพเด็กทารกซึ่งคาดว่าจะเสียชีวิตจากการลักลอบทำแท้ง (ทำแท้งเถื่อน) จำนวนกว่า 2 พันศพ ก่อให้เกิดความสลดใจแก่สังคม และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วไปในขณะนี้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ก็ได้ทำการติดตามการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ด้วยความสนใจ โดยพบว่าส่วนใหญ่แล้วประเด็นที่หนังสือพิมพ์มุ่งนั้นอยู่ที่เรื่องของการ ติดตามผู้กระทำความผิดเพื่อมาดำเนินคดีเป็นหลัก อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่น่าห่วงใย ในเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็ก อยู่ในข่าว ของหนังสือพิมพ์บางฉบับ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการติดตามชีวิตเด็กที่รอดจากการทำแท้ง ซึ่งผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวสารภาพว่านำไปเลี้ยงดูจนเติบโตและได้นำไปเรียนใน โรงเรียนใกล้บ้าน  ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการนำเสนอรายละเอียดชื่อและหน้าตาของเด็ก แต่การนำเอาบ้านเลขที่ของมารดาผู้ต้องหามาเปิดเผยอย่างละเอียด ย่อมนำมาซึ่งความอ่อนไหวที่เด็กกลุ่มดังกล่าวจะถูกชุมชนในย่านใกล้เคียงรู้โดยการคาดเดาเอาจากในเนื้อข่าวว่าเป็นเด็กที่ผู้ต้องหากล่าวถึงนั่นเอง

คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงขอแสดงความห่วงใยต่อการนำเสนอข่าว และขอร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจนำเสนอประเด็นข่าวนี้ได้ตระหนักถึงความอ่อนไหว และจิตใจของ
เด็กซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งอาจจะถูกดึงเข้ามาสู่สายตาของสังคมรอบข้างอย่างดูแคลน

ท้ายนี้คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ยังคงขอแสดงความชื่นชมต่อการตระหนักในบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวนี้ โดยมีการละเว้นการเปิดเผยชื่อ หรือใบหน้าของเด็กที่รอดชีวิต รวมไปถึงมีการละเว้นระวังไม่เปิดเผยชื่อเด็ก หรือตัวตนอัตลักษณ์ของเด็กที่ผ่านการปกปิดที่ไร้ประสิทธิภาพ (เช่นใส่แถบดำคาดตาแต่ยังทำให้คนที่รู้จักใกล้ชิดจำตัวตนเด็กได้  โดยอาศัยบริบทของเสื้อผ้า ฉากหลังหรือคนใกล้ชิดที่อยู่ด้วยในภาพ) ตัวอย่างกรณีเสนอข่าวที่ดาราบางคนซึ่งตกเป็นข่าวในกระแสนำเด็กมาอุปการะซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่ตระหนักในเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้อย่างน่าพอใจในระดับหนึ่งแล้ว และขอวิงวอนว่าหากมีการนำเสนอข่าวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์หรือผู้ถูกกระทำในอนาคตสื่อโดยองค์รวมพึงเพิ่มความระมัดระวังและความเข้าอกเข้าใจในความละเอียดอ่อนด้านสิทธิส่วนบุคคลให้มากกว่าที่เคยปฏิบัติ


23 พฤศจิกายน 2553
คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชา