จำหน่ายเสื้อยืดเพื่อนำเงินเข้ากอง ทุนช่วย ผศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ มรภ.สวนสุนันทา

จำหน่ายเสื้อยืดเพื่อนำเงินเข้ากอง ทุนช่วย ผศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ มรภ.สวนสุนันทา
ติดต่อซื้อเสื้อได้ที่ ห้องสมุด ชั้น 1 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
โทร 02-2438673 หรือ 087-1718944 (ฝ้าย) ราคาตัวละ 300 บาท