สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ห่วงใยจริยธรรมคนข่าวช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

 

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ห่วงใยจริยธรรมคนข่าวช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

ในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 6 โดยมีนายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ทีประชุมได้พิจารณาวาระงานต่างๆ รวมทั้งได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในประเด็นข้อห่วงใยต่อการให้และการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังใกล้จะมาถึงนี้

ภายหลังการประชุม นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมในการให้และการรับของขวัญแก่กัน รวมถึงอาจมีการใช้โอกาสดังกล่าวในการเรียกรับสิ่งของตอบแทนการทำข่าว เนื่องจากใกล้เข้าสู่เทศกาลวันขึ้นปีใหม่

ที่ประชุมจึงมีมติให้สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังองค์กรสมาชิกเพื่อให้แจ้งเตือนสื่อมวลชนในสังกัดให้งดรับสิ่งของหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม จากหน่วยงานราชการหรือเอกชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นี้ เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มิให้ประพฤติปฏิบัติการใด ๆ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

8 ธันวาคม 2553