สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มอบสินไหมทดแทนสมาชิกเสียชีวิต

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  มอบสินไหมทดแทนสมาชิกเสียชีวิต

19 ธันวาคม 2553- นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  มอบสินไหมมรณกรรมเป็นเงินจำนวน  100,000 บาท ให้แก่ น.ส. ณัฎฐรี กลิ่นสุคนธ์ บุตรตรีของนางพวรรณ กลิ่นสุคนธ์ สามัญสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้สมาชิกสมาคมฯ กับบริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต