ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง”-hostile environment and first aid training

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง” โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ INSI – International News Safety Institute วันศุกร์ที่ ๑๗ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ฮิลล์ไซด์รีสอร์ทคันทรีโฮมกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี โดย มีนักข่าวเข้าร่วมการอบรมทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์

(ดูภาพบรรยากาศการอบรม)