ภาพชุมนุมนักข่าวอาวุโส

ภาพชุมนุมนักข่าวอาวุโส

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 มีนักข่าวอาวุโสหลายท่านเข้ามาร่วมการประชุม 20 กว่าคน ได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดให้กับนักข่าวอาวุโส