คณะผู้แทนสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาวเข้าพบนายกรัฐมนตรี

คณะผู้แทนสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาวเข้าพบนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะผู้แทนสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) โดยมีนายสะหวันคอน ราชมนตรี รองประธานฝ่ายต่างประเทศสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาวและผู้อำนวยการสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศแห่งสปป.ลาว เป็นหัวหน้าคณะ พบกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประเทศไทย