สภาการนสพ. แต่งตั้ง 2 กรรมการ คนใหม่

สภาการนสพ. แต่งตั้งบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ เป็นกรรมการอาวุโส
พร้อมรับรอง 2 กรรมการ คนใหม่

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แต่งตั้งนายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ เป็นกรรมการอาวุโส  พร้อมรับรองนายสมหมาย    ปาริจฉัตต์ และนายศุภชัย ปกป้อง เป็นกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ขณะที่ ผลการหารืออัยการสูงสุดรับดูแลปัญหาการสื่อมวลชนข้อหาหมิ่นประมาท - ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่ความ

นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงผลการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสายสื่อสารมวลชน แทนนายทองใบ ทองเปาด์ ที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมัยที่ 6

พร้อมกันนี้ที่ประชุมกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยังมีมติรับรองนายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ประเภทที่ 1 แทนนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ที่ขอลาออกเนื่องจากเกษียณอายุการทำงานจากหนังสือพิมพ์มติชน ส่งผลให้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ         สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เมื่อเดือนมกราคม และรับรองนายศุภชัย ปกป้อง หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น เป็นกรรมการประเภทที่ 3 แทนนายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ ที่ลาออกไป

นอกจากนี้ เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยังได้เปิดเผยผลการเข้าพบกับนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด เพื่อหารือถึงการใช้กระบวนการยุติธรรมกับสื่อมวลชน ในหลายกรณี อาทิ การใช้กฎหมายหมิ่นประมาทฟ้องร้องสื่อมวลชนเพื่อกลั่นแกล้ง หรือเพื่อให้สื่อมวลชนยุติการเสนอข่าว รวมไปถึงการฟ้องร้องผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอข่าว และขอให้มีการไกล่เกลี่ยคดีฟ้องร้องสื่อมวลชนและคู่ความ ในชั้นอัยการ โดยนายจุลสิงห์ รับในหลักการว่าจะไปดูแลให้ เพราะเห็นด้วยกับกระบวนการไกล่เกลี่ย เนื่องจากสามารถกระทำได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม พร้อมกันนี้ยังรับพิจารณาเรื่องงบประมาณค่าป่วยการเป็นพยานในชั้นศาลอย่างเหมาะสมด้วย.


สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
9 กุมภาพันธ์ 2554