กำหนดการ 4,5 มีนาคม และประกาศผลงานข่าว,ภาพข่าวและข่าวสิ่งแวดล้อมที่เข้ารอบตัดสิน ประจำปี 2553

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐.๐๐
– ๒๑.๐๐ น.

ณ  วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

๑๐.๐๐ น.         ทำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ

ณ ห้องอิศรา  อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น.         ประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย และพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย

๑๒.๐๐ น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๔.๐๐ น.         ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

* ประกาศไว้อาลัยสมาชิกสมาคม ฯ ที่เสียชีวิต

* พิจารณารับสมัครสมาชิกใหม่ / สมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุม

* รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สมาคม ฯ

* พิจารณารับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๓

* การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมและที่ปรึกษากฎหมาย

* เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

* การเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการบริหาร และกรรมการควบคุมจริยธรรม

ณ ลานเอนกประสงค์   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๗.๐๐ -๒๑.๐๐ น.                   งานเลี้ยงสังสรรค์

กำหนดการงานเลี้ยงสังสรรค์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐
– ๒๑.๐๐ น.

เวลา / สถานที่

กิจกรรม

ณ ลานเอนกประสงค์   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๕.๐๐ น.

ติดตั้งเวที

๑๖.๐๐ น.

ร้านอาหารต่างๆเข้าเตรียมการ

๑๗.๓๐ น.

บริการอาหาร

๑๗.๓๐ น.

เปิดตัวพิธีกร คุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์และคุณสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด

๑๘.๐๐ น.

เปิดตัวคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๘.๓๐ น.

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

๑๙.๔๕๐ น.

เปิดตัวหนังสือภาพเหตุการณ์

๑๙.๐๐ น.

ศิลปินจาก RS

๒๙.๔๐ น.

จับฉลากแจกของรางวัล

๒๐.๐๐ น.

ศิลปินจาก Grammy

๒๑.๐๐ น.

ปิดงานอย่างเป็นทางการ

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“TJA  56th Anniversary”

วันเสาร์ที่  ๕  มีนาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ ห้อง
Bangkok Convention  Center ชั้น ๒๒โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

๑๗.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๘.๐๐ น.           ดนตรีวง IHEAR

๑๘.๓๐ น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๑๘.๓๕ น. วิดีทัศน์ประวัติ ผลงานของสมาคมฯ

๑๘.๔๐ น.           นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

-  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

- ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัลอิศรา อมันตกุล

๑๘.๕๐ น. พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าว

๑. ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

๒. ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๓. ประเภทข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๑๙.๒๐ น.           ดนตรีวง IHEAR

๑๙.๓๐ น. ปรับรื้อเศรษฐกิจไทย รับมือขั้วอำนาจโลกใหม่

วิทยากร

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล          อดีตรองนายกรัฐมนตรี

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร                       ประธานสถาบัน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ

วีระ ธีรภัทรานนท์                           สื่อมวลชนอิสระ

๒๐.๓๐ น.          ปิดงาน / ดนตรีวง IHEAR

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

เรียน   หัวหน้าข่าวหน้า 1 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลงานข่าว,ภาพข่าวและข่าวสิ่งแวดล้อมที่เข้ารอบตัดสิน ประจำปี 2553

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดข่าวรางวัล “อิศรา อมันตกุล “ ประเภทข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยม และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจำปี 2553 ปรากฎผลงานข่าวที่เข้ารอบตัดสินดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 19 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 8 ฉบับ ผลงานข่าวที่เข้ารอบ 5 ข่าวสุดท้ายได้แก่          1. เปิดโปงขบวนการฮุบที่ดินเขาแพง (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ), 2.จีที 200 ไม้ล้างป่าช้า... พันล้าน (นสพ.คมชัดลึก) 3. เปิดโปงก๊วนการเมือง รุม "เขมือบ" สินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล  รักษาผลประโยชน์ชาติหมื่นล้าน(นสพ.มติชน) 4.เจาะคอมพิวเตอร์ฉาวมหาดไทยขวางนักการเมืองใช้อำนาจมิชอบ (นสพ.มติชน) และ 5.เปิดโปงสัมปทานฉาว "ลานจอดรถสุวรรณภูมิ" รื้อขบวนการเขมือบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (นสพ. ประชาชาติธุรกิจ)

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทภาพข่าว มีผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 114 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 9 ฉบับ ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้ายได้แก่  1. ภาพข่าว “สลดจมน้ำ” ถ่ายโดยนายจีรศักดิ์  วงศ์คำจันทร์ นสพ.เดลินิวส์ 2. ภาพข่าว “คนเครียดหมาเครียด ” ถ่ายโดยนายสันติ  เต๊ะเปีย นสพ.เอเอสทีวีผู้จัดการ 3. ภาพข่าว “ประชาชนสัญจรท่ามกลางน้ำ  ” ถ่ายโดยนายภัทรชัย ปรีชาพานิช นสพ.โพสต์ทูเดย์ 4. ภาพข่าว “หนีตาย” ถ่ายโดยนายชัยชนะ  เขียวแก้ว นสพ.ไทยรัฐ และ 5. ภาพข่าว “รับเละ” ถ่ายโดยนายชนัสถ์ กตัญญู นสพ.บางกอกโพสต์

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 6  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ ได้แก่  1. เปิดโปงขบวนการฮุบที่ดินเขาแพง (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ) 2.วิกฤตต้นไม้ใหญ่มรดกแผ่นดินหรือเอกชน (นสพ.คมชัดลึก) 3.เปิดโปง เขมือบป่า“สวนผึ้ง”สู่โมเดลสางปัญหา รุกที่ดินรัฐ (นสพ.เดลินิวส์) 4.เถาวัลย์ถล่มป่าแก่งกระจานแก้ด้วยระบบนิเวศ-โมเดลระดับโลก (นสพ.ไทยรัฐ) 5. ค้านขยายถนนขึ้นเขาใหญ่มรดกโลกปลุกกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติ (นสพ.มติชน) และ 6.ผ่าขบวนการฮุบ ‘เกาะระ’ มรดกล้ำค่าแห่งอันดามัน (นสพ.โพสต์ทูเดย์)

จะมีการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลข่าวทั้ง 3 ประเภท ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 เวลา 19.00.00 น.  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาร่าแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์   นอกจากพิธีมอบรางวัลข่าวแล้วยังมีการอภิปรายเรื่อง “ปรับรื้อเศรษฐกิจไทย รับมือขั้วอำนาจโลกใหม่” โดยม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล        อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ  ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร  ประธานสถาบัน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดำเนินรายการโดยนายวีระ ธีรภัทรานนท์ สื่อมวลชนอิสระ

ส่วนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 พิธีมอบรางวัลพิราบน้อยสำหรับหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาและงานเลี้ยงสังสรรค์  จะจัดในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 ณ อาคาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน สอบถามรายละเอียดโทร. 02-668-9422

14 กุมภาพันธ์  2554

www.tja.or.th

ภาพข่าว 5 ภาพเข้ารอบสุดท้าย รายละเอียด
ชื่อภาพ สลดจมน้ำ
บรรยาย นางหนู จันทร์นุรักษ์ ร่ำไห้ปิ่มใจจะขาดหลังจนท.กู้ภัยนำศพ ด.ช.ปรีชาชาญ กิจประเสริฐ หรือน้องแบงก์ อายุ 11 ปีและด.ญ.จิตใจ ทดโมลาหรือน้องหญิง อายุ 12 ปีที่จมน้ำเสียชีวิตขึ้นจากน้ำตกธารทอง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย    
ช่างภาพ นายจีรศักดิ์  วงศ์คำจันทร์    
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์    วันที่ 25 เมษายน 2553
ชื่อภาพ คนเครียดหมาเครียด
บรรยาย ความเครียดจากน้ำท่วมได้ทำให้ชายคนหนึ่งที่กำลังปั้นจักรยานลุยน้ำมายกจักรยานที่เขาปั่นมาทุ่มใส่หมาที่ไล่กัดเขาในเหตุการณ์น้ำท่วมที่ถนนทรงวาดเยาวราช    
ช่างภาพ นายสันติ  เต๊ะเปีย    
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน    วันที่ 28 ต.ค. 2553
ชื่อภาพ ประชาชนสัญจรท่ามกลางน้ำที่เริ่มสกปรก เศษขยะลอยเกลื่อน
ช่างภาพ นายภัทรชัย ปรีชาพานิช
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
ชื่อภาพ หนีตาย
บรรยาย ขณะลูกเรือคนหนึ่งวิ่งหนีตายออกมาจากเรือ "ลดาวัลย์2" ที่จอดซ่อมบำรุงอยู่บริเวณท่าเรือติลก อ.เมืองภูเก็ต หลังช่างเข้าไปเชื่อมท่อไอเสียแล้วเกิดระเบิดมีเปลวเพลิงลุกท่วมเผาวอดทั้งลำ ทำให้ลูกเรือถูกไฟคลอกบาดเจ็บรวม 7 คน    
ช่างภาพ นายชัยชนะ  เขียวแก้ว    
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ    วันที่ 15 ตุลาคม 2553
ชื่อภาพ รับเละ
บรรยาย    กลุ่มคนเสื้อแดงกำลังจับทหารที่ขับรถผ่านเข้ามาในถนนราชปรารภ สามเหลียมดินแดงและรุมทำร้ายร่างกายทหาร    
ช่างภาพ นายชนัสถ์ กตัญญู    
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์    วันที่ 15 พฤษภาคม 2553
5 ข่าวยอดเี่ยี่ยมที่เข้ารอบสุดท้าย ปี 2553 รายละเอียด

เปิดโปงขบวนการฮุบที่ดินเขาแพง

(นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)

เปิดโปงก๊วนการเมือง รุม "เขมือบ" สินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล  รักษาผลประโยชน์ชาติหมื่นล้าน

(นสพ.มติชน)

เจาะคอมพิวเตอร์ฉาวมหาดไทยขวางนักการเมืองใช้อำนาจมิชอบ

(นสพ.มติชน)

เปิดโปงสัมปทานฉาว "ลานจอดรถสุวรรณภูมิ" รื้อขบวนการเขมือบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย

(นสพ. ประชาชาติธุรกิจ)

จีที 200 ไม้ล้างป่าช้า... พันล้าน

(นสพ.คมชัดลึก)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการตัดสินผลประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย” และสารคดีเชิงข่าวรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำปี ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาขอเชิญท่านและนักศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมชี้แจงผลการตัดสินและเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวฯ ในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี“หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา” ประจำปี 2553
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยสวี” เป็นประจำทุกปี การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจำปี 2553 ปรากฎผล ดังนี้

รางวัลพิราบน้อย ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดและเงินรางวัลโดย  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปีนี้มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 15ฉบับ จาก 14 มหาวิทยาลัย (15 คณะ)  ไม่มีผลงานหนังสือพิมพ์ใดได้รับรางวัลดีเด่น มีผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัลได้แก่  หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือพิมพ์หอข่าว  ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 26 ข่าว จาก 11 มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวโวย มรภ.สารคามรุกป่าหนองโน วุฒิฯจี้คืนชาวบ้าน   โดยหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล  ได้แก่  ข่าวหอพักเถื่อนรอบมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว  จากมหาวิทยาลัยบูรพา และ ข่าวผลกระทบและการต่อต้านการจัดตั้งนิคมเหล็กฯ จ.จันทบุรี  โดยหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว  จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  มอบให้สำหรับสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 25  ชิ้น จาก 12 มหาวิทยาลัย ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลได้แก่   สารคดีเชิงข่าว “พืชเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหาร”  โดย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และในปีนี้คณะกรรมการตัดสินรางวัลได้มอบรางวัลชมเชยให้กับสารคดีเชิงข่าวอีก 2 รางวัล คือ สารคดีเชิงข่าว “คนไทยใจเกาหลี ฤาจะเป็นหมาลายเสือ”  โดย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ สารคดีเชิงข่าว “เมื่อสนามเด็กเล่น..เป็นสนามม้า”  โดยหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 23 ข่าว จาก 11  มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ ข่าวผลกระทบและการต่อต้าน การจัดตั้งนิคมเหล็กฯ จ.จันทบุรี หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

โดยจะมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยในช่วงเช้าก่อนพิธีมอบรางวัลจะมีการประชุมชี้แจงผลการตัดสินดังกล่าว จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์เข้าร่วมฟังประชุมชี้แจงดังกล่าวตั้งแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป รายละเอียดโทร. 02-668-9422