ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนงานดินเนอร์ทอล์ค วันนักข่าว 2554

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร  (ที่ 3 จากขวา) และนายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แก่นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคม (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวเรวดี พงศ์ไชยยงค์ รองเลขาธิการ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวอัชณา จิณณวาโส กรรมการบริหาร (ซ้าย) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการจัดงานดินเนอร์ทอล์ค วันนักข่าว 2554 ‘The Journalists Association 56th Anniversary’ กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปีของสมาคมฯ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าวประเภทต่างๆ และการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “ปรับรื้อเศรษฐกิจไทย รับมือขั้วอำนาจโลกใหม่” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 เวลา 17.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์