ประกาศผลการตัดสินรางวัลข่าว,ภาพข่าวและข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553

ประกาศผลการตัดสินรางวัลข่าว,ภาพข่าวและข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดรางวัล “อิศรา อมันตกุล “ ประเภทข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยม และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจำปี 2553 โดยมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา 19.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น  ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์   ดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 19 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 8 ฉบับ ผลงานข่าวที่เข้ารอบ 5 ข่าวสุดท้ายได้แก่          1. เปิดโปงขบวนการฮุบที่ดินเขาแพง (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ), 2.จีที 200 ไม้ล้างป่าช้า... พันล้าน (นสพ.คมชัดลึก) 3. เปิดโปงก๊วนการเมือง รุม "เขมือบ" สินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล  รักษาผลประโยชน์ชาติหมื่นล้าน(นสพ.มติชน) 4.เจาะคอมพิวเตอร์ฉาวมหาดไทยขวางนักการเมืองใช้อำนาจมิชอบ (นสพ.มติชน) และ 5.เปิดโปงสัมปทานฉาว "ลานจอดรถสุวรรณภูมิ" รื้อขบวนการเขมือบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (นสพ. ประชาชาติธุรกิจ)

ผลการตัดสินในปี 2553  ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ผลงานข่าว จีที 200 ไม้ล้างป่าช้า... พันล้าน โดยกองบรรณาธิการ นสพ.คมชัดลึก ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ผลงานข่าว เจาะคอมพิวเตอร์ฉาวมหาดไทยขวางนักการเมืองใช้อำนาจมิชอบ โดยกองบรรณาธิการ นสพ.มติชน และผลงานข่าว . เปิดโปงก๊วนการเมือง รุม "เขมือบ" สินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล  รักษาผลประโยชน์ชาติหมื่นล้าน โดยกองบรรณาธิการ นสพ.มติชน ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบโล่ห์และนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบเงินรางวัล

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทภาพข่าว มีผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 114 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 9 ฉบับ ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้ายได้แก่  1. ภาพข่าว “สลดจมน้ำ” ถ่ายโดยนายจีรศักดิ์  วงศ์คำจันทร์ นสพ.เดลินิวส์ 2. ภาพข่าว “คนเครียดหมาเครียด ” ถ่ายโดยนายสันติ  เต๊ะเปีย นสพ.เอเอสทีวีผู้จัดการ 3. ภาพข่าว “ประชาชนสัญจรท่ามกลางน้ำ  ” ถ่ายโดยนายภัทรชัย ปรีชาพานิช นสพ.โพสต์ทูเดย์ 4. ภาพข่าว “หนีตาย” ถ่ายโดยนายชัยชนะ  เขียวแก้ว นสพ.ไทยรัฐ และ 5. ภาพข่าว “รับเละ” ถ่ายโดยนายชนัสถ์ กตัญญู นสพ.บางกอกโพสต์

ผล การตัดสินในปี 2553 ภาพข่าวที่รับรางวัลอิศรา อมันตกุล รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพข่าว “คนเครียดหมาเครียด ” ถ่ายโดยนายสันติ  เต๊ะเปีย นสพ.เอเอสทีวีผู้จัดการ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ผลงาน  ภาพข่าว “รับเละ” ถ่ายโดยนายชนัสถ์ กตัญญู นสพ.บางกอกโพสต์   และ ภาพข่าว “หนีตาย” ถ่ายโดยนายชัยชนะ  เขียวแก้ว นสพ.ไทยรัฐ  ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ  20,000 บาท  นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร  ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบโล่ห์และนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบเงินรางวัล

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 6  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ ได้แก่  1. เปิดโปงขบวนการฮุบที่ดินเขาแพง (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ) 2.วิกฤตต้นไม้ใหญ่มรดกแผ่นดินหรือเอกชน (นสพ.คมชัดลึก) 3.เปิดโปง เขมือบป่า“สวนผึ้ง”สู่โมเดลสางปัญหา รุกที่ดินรัฐ (นสพ.เดลินิวส์) 4.เถาวัลย์ถล่มป่าแก่งกระจานแก้ด้วยระบบนิเวศ-โมเดลระดับโลก (นสพ.ไทยรัฐ) 5. ค้านขยายถนนขึ้นเขาใหญ่มรดกโลกปลุกกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติ (นสพ.มติชน) และ 6.ผ่าขบวนการฮุบ ‘เกาะระ’ มรดกล้ำค่าแห่งอันดามัน (นสพ.โพสต์ทูเดย์)

ผลการตัดสินในปี 2553 ผลงานข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ผลงาน ข่าว “วิกฤตต้นไม้ใหญ่”มรดกแผ่นดินหรือเอกชน โดยกองบรรณาธิการ นสพ. คมชัดลึก ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน ข่าวเถาวัลย์ถล่ม ป่าแก่งกระจาน แก้ด้วยระบบนิเวศ-โมเดลระดับโลก โดยกองบรรณาธิการ นสพ. ไทยรัฐ และ ผลงาน ข่าวค้านขยายถนนขึ้นเขาใหญ่มรดกโลก ปลุกกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยกองบรรณาธิการ นสพ. มติชน ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม มอบโล่และมอบเงินรางวัลโดยนาสากล ฐินะกุล ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นอก จากการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลข่าวทั้ง 3 ประเภทแล้ว ยังมีการอภิปรายเรื่อง “ปรับรื้อเศรษฐกิจไทย รับมือขั้วอำนาจโลกใหม่” โดยม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล       อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ  ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร  ประธานสถาบันสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดำเนินรายการโดยนายวีระ ธีรภัทรานนท์ สื่อมวลชนอิสระ

 

5 มีนาคม 2554

www.tja.or.th

 

5 ภาพข่าว เข้ารอบสุดท้าย
ราย ละเอียด

ชื่อ ภาพ สลดจมน้ำ
บรรยาย นางหนู จันทร์นุรักษ์ ร่ำไห้ปิ่มใจจะขาดหลังจนท.กู้ภัยนำศพ ด.ช.ปรีชาชาญ กิจประเสริฐ หรือน้องแบงก์ อายุ 11 ปีและด.ญ.จิตใจ ทดโมลาหรือน้องหญิง อายุ 12 ปีที่จมน้ำเสียชีวิตขึ้นจากน้ำตกธารทอง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย    
ช่าง ภาพ นายจีรศักดิ์  วงศ์คำจันทร์    
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์    วันที่ 25 เมษายน 2553

ภาพข่าวยอด เยี่ยม

ชื่อ ภาพ คนเครียดหมาเครียด
บรรยาย ความเครียดจากน้ำท่วมได้ทำให้ชายคนหนึ่งที่กำลังปั้นจักรยานลุยน้ำมายก จักรยานที่เขาปั่นมาทุ่มใส่หมาที่ไล่กัดเขาในเหตุการณ์น้ำท่วมที่ถนนทรงวาด เยาวราช    
ช่างภาพ นายสันติ  เต๊ะเปีย    
หนังสือพิมพ์เอเอส ทีวีผู้จัดการรายวัน    วันที่ 28 ต.ค. 2553


ชื่อ ภาพ ประชาชนสัญจรท่ามกลางน้ำที่เริ่มสกปรก เศษขยะลอยเกลื่อน
ช่าง ภาพ นายภัทรชัย ปรีชาพานิช
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

รางวัล ชมเชย

ชื่อ ภาพ หนีตาย
บรรยาย ขณะลูกเรือคนหนึ่งวิ่งหนีตายออกมาจากเรือ "ลดาวัลย์2" ที่จอดซ่อมบำรุงอยู่บริเวณท่าเรือติลก อ.เมืองภูเก็ต หลังช่างเข้าไปเชื่อมท่อไอเสียแล้วเกิดระเบิดมีเปลวเพลิงลุกท่วมเผาวอดทั้ง ลำ ทำให้ลูกเรือถูกไฟคลอกบาดเจ็บรวม 7 คน    
ช่างภาพ นายชัยชนะ  เขียวแก้ว    
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ    วันที่ 15 ตุลาคม 2553


รางวัล ชมเชย

ชื่อ ภาพ รับเละ
บรรยาย    กลุ่มคนเสื้อแดงกำลังจับทหารที่ขับรถผ่านเข้ามาในถนนราชปรารภ สามเหลียมดินแดงและรุมทำร้ายร่างกายทหาร    
ช่างภาพ นายชนัสถ์ กตัญญู    
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์    วันที่ 15 พฤษภาคม 2553

5 ข่าวยอดเี่ยี่ยมที่เข้ารอบสุดท้าย ปี 2553 ราย ละเอียด

เปิดโปงขบวนการฮุบที่ดินเขาแพง

(นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)

อ่านย่อข่าว...

รางวัล ชมเชย

เปิดโปงก๊วนการเมือง รุม "เขมือบ" สินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล  รักษาผลประโยชน์ชาติหมื่นล้าน

(นสพ.มติชน)

อ่านย่อข่าว...

รางวัล ชมเชย

เจาะ คอมพิวเตอร์ฉาวมหาดไทยขวางนักการเมืองใช้อำนาจมิชอบ

(นสพ.มติ ชน)

อ่านย่อข่าว...

เปิด โปงสัมปทานฉาว "ลานจอดรถสุวรรณภูมิ" รื้อขบวนการเขมือบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย

(นสพ. ประชาชาติธุรกิจ)

อ่านย่อข่าว...

รางวัล ข่าวยอดเยี่ยม

จี ที 200 ไม้ล้างป่าช้า... พันล้าน

(นสพ.คม ชัดลึก)

อ่านย่อข่าว...

6 ข่าวสิ่งแวลล้อม ปี 2553

เปิดโปงขบวนการฮุบที่ดินเขาแพง

(นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)

อ่านย่อข่าว...

 

รางวัล ดีเด่น

วิกฤต ต้นไม้ใหญ่มรดกแผ่นดินหรือเอกชน

(นสพ.คมชัด ลึก)

เปิด โปง เขมือบป่า“สวนผึ้ง”สู่โมเดลสางปัญหา รุกที่ดินรัฐ

(นสพ.เด ลินิวส์)

รางวัล ชมเชย

เถาวัลย์ ถล่มป่าแก่งกระจานแก้ด้วยระบบนิเวศ-โมเดลระดับโลก

(นสพ.ไทย รัฐ)

รางวัล ชมเชย

ค้าน ขยายถนนขึ้นเขาใหญ่มรดกโลกปลุกกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติ

(นสพ.มติ ชน)

ผ่า ขบวนการฮุบ ‘เกาะระ’ มรดกล้ำค่าแห่งอันดามัน

(นสพ.โพสต์ ทูเดย์)