ข่าวมอบเงินสวัสดิการสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ข่าวมอบเงินสวัสดิการสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เยี่ยมอาการป่วยนายนพพร ชวนภิรมย์ สังกัดหนังสือพิมพ์มติชน พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก เพื่อให้กำลังใจในการรักษาตัว