สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ครบรอบ 14 ปี จัดมหกรรมคนข่าว “คนสร้างข่าว จริยธรรมสร้างคน”

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ครบรอบ 14 ปี จัดมหกรรมคนข่าว “คนสร้างข่าว จริยธรรมสร้างคน”

วันที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 11.00 น. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย             นายปราโมทย์  ฝ่ายอุประ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ แถลงว่า ในโอกาสครบรอบ 14 ปีของการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในปีนี้ ว่า โดยร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดมหกรรม              “ คนสร้างข่าว จริยธรรมสร้างคน ”   ส่วนภารกิจหลักของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จะมุ่งเน้นการส่งเสริมในด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน  ให้อยู่ภายใต้กรอบหลักแห่งจริยธรรมวิชาชีพและจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  เฉพาะในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองเกิดความแตกแยก  มีความคิดเห็นที่แตกต่างจนก่อให้เกิดความขัดแย้ง มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขึ้น ดังนั้นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนจึงมีบทบาทที่สำคัญยิ่ง  

นายสุนทร จันทร์รังสี ประธานคณะทำงานจัดงานครบรอบ 14 ปี กล่าวอีกว่า ภายในงานได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ โดย นายกรัฐมนตรี  ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของสื่อกับความมั่นคงของชาติ” จากนั้นจะเป็นการสนทนากลุ่มในหัวข้อต่างๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของสื่อมวลชนกับจริยธรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง นอกจากนี้ จะมีการประกาศรางวัลผลงานบทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2553 โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมสื่อมวลชน”  ด้วย

ประธานคณะทำงานจัดงานครบรอบ 14 ปี กล่าวว่า มหกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่าง 24-26 มิถุนายน 2554 ณ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน  ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของหนังสือพิมพ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมของหนังสือพิมพ์ภูมิภาค  การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง  ยังเปิดโอกาสภาคีต่างๆ ร่วมออกร้านแสดงผลงาน  โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพข่าวจากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองช่วงเดือน มี.ค.- 19 พ.ค.2553 และภาพเบื้องหลังชีวิตผู้ทำข่าวการชุมนุม ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2668-9900 หรือติดตามได้ที่ www.presscouncil.or.th

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
4 เมษายน 2554