ส.นักข่าวฯ;อดีตนายก สมาคมนักข่าวฯ ติงสื่อขาดความรับผิดชอบ ชี้วิกฤตคนอ่าน ไม่เชื่อถือสื่อ จี้เร่งปรับคุณภาพทั้งข่าว-การวางตัว

 

อดีตนายก สมาคมนักข่าวฯ ติงสื่อขาดความรับผิดชอบ
ชี้วิกฤตคนอ่านไม่เชื่อถือสื่อ จี้เร่งปรับคุณภาพทั้งข่าว-การวางตัว


เมื่อวันที่ 8  เมษายน 2554  นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้นัดประชุมหารือร่วมกับคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าว ฯ ซึ่งประกอบด้วยอดีตนายก และอดีตเลขาธิการ  สมาคมนักข่าว ฯ ได้มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในปัจจุ บันว่าขาดความรับผิดชอบ และมีปัญหาการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง   พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการวางตัวและการแต่งกายของนักข่าว ว่าไม่เหมาะสม

นายวีระ ประทีปชัยกูร  อดีตนายก สมาคมฯ กล่าวถึงการทำงานของสื่อมวลชนในปัจจุบันว่ามักจะ รายงานข่าวโดยขาดความรับผิดชอบ  ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอย่างมาก  การที่สื่อทำงานโดยไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคม  โดย เฉพาะข่าวที่ต้องอิงกับการเมืองและในสถานการณ์ที่บ้านเมืองมีการ แบ่งสี แบ่งฝ่าย เลือกข้าง  หากสื่อมวลชนไม่สามารถทำหน้าที่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำร้อยกับเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519  ดังนั้นองค์กรวิชาชีพสื่อจะต้องคิดว่าจะสามารถเข้าไปทำ อะไรในเรื่องนี้ได้บ้าง

ด้านนายกวี  จงกิจถาวร อดีตนายก สมาคมฯ กล่าวถึงว่านักข่าวไทยไม่มีปัญหาในการรายงานข่าวยาม บ้านเมืองปกติ  แต่จะมีปัญหาในการรายงานข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้ง  ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มศักยภาพการรายงานข่าวในสถานการณ์ความ ขัดแย้ง  จึงได้เสนอให้สมาคมนักข่าวฯ จัดทำโครงการอบรมอย่างต่อเนื่องในการสร้างองค์ความรู้ให้กับนัก ข่าว  หัวหน้าข่าว ตลอดจนบรรณาธิการ  ซึ่งจะมีผล ทำให้เกิดความมั่นใจแก่คนที่อ่านหนังสือพิมพ์เพราะ

“ วิกฤตของโลกปัจจุบันคือคนอ่านไม่เชื่อถือ สื่อ  และคนอ่านรู้สึกว่าสื่อไม่เคยคุ้มครองประชาชน  ดังนั้นสื่อจะต้องรับผิดชอบต่อคนอ่านด้วย   รวม ทั้งให้คนข้างนอกได้รู้เรื่องจริยธรรมและกระบวนการทำงานที่โปร่ง ใสจะได้ทำหน้าที่อย่างมีคุณภาพและสง่างาม “ นายกวีกล่าว

นายมานิจ  สุขสมจิตร อดีตนายก สมาคมฯ  กล่าวว่า นักข่าวจะต้องมีเกียรติและเชื่อถือได้  ควรวางตัวให้เหมาะสมและมีสัมมาคารวะ การแต่งกายถือว่ามีส่วนสำคัญ แต่นักข่าวในปัจจุบันไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ต่างจากนัก ข่าวในอดีต

ด้านนายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการควบคุมจริยธรรม  สมาคมนักข่าว ฯ  กล่าวว่า ควรเชิญผู้บริหารของแต่ละองค์กรสื่อเข้ามาหารือเพื่อขอให้แต่ละ องค์กรช่วยดูแลเรื่องการวางตัวและการแต่งกายของผู้สื่อข่าวและ ช่างภาพที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม ตัวอย่างเช่น ทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภาจะเห็นนักข่าวแต่งกายไม่เรียบร้อย สวมเสื้อยืด การเกงยีนส์เข้าไปทำงาน  จึงเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม  ขอให้เป็นหน้าที่ของสมาคมนักข่าวฯ ที่จะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องนี้

“ สถานที่ราชการหลายแห่งเห็นว่านักข่าวแต่งกายไม่เหมาะสม  การ ที่เจ้าของสถานที่เขาไม่ว่าอะไร  เพราะเขาไม่อยากมีปัญหา กับนักข่าว  เพราะเขากลัว นักข่าวมีปากกาอยู่ในมือ  จะไปเขียนหรือทำให้เขาเสียหายได้“ นายเรืองชัยกล่าว  

ด้านนายพรชัย ปุณณวัฒนาพร  เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เสนอให้มีการรณรงค์เรื่องการแต่งกายและการวางตัวของนักข่าวให้เหมาะ สม  เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักข่าว  เพราะหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ผู้บริหารจะให้ความสำคัญและกำชับให้นักข่าวต้องแต่งกายเรียบร้อยเมื่อ ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย

สำหรับที่ ปรึกษาสมาคมนักข่าวฯ ซึ่งเป็นอดีตนายก และอดีตเลขาธิการ  สมาคมนักข่าว ฯ  ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยสำหรับ นายมานิจ  สุขสมจิตร   นายกวี จงกิจถาวร  นาย บัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์  นายสมาน สุดโต  นายวีระ ประทีปชัยกูร   นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส  นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายดำฤทธิ์  วิริยะ กุล  นายบุตรดา ศรีเลิศชัย นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายวีระศักดิ์  พงศ์ อักษร  นายพรชัย ปุณวัฒนาพร  เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและนายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์  กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ

8 เมษายน 2554
www.tja.o.r.th