สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 30  เมษายน 2554 ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 น  เป็นต้นไป  สนุกสนามกับกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการแต่งหน้าคัพเค็ก อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูเด่นๆจากบริษัทเดอะ ไมเนอร์ ฟูด กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน)  นำเสนออาหารเมนูโปรดของทุกคน เดอะพิซซ่า คอมปะนี  1112  ,  ไอสครีมสเวนเซ่นส์   ซิซซ์เลอร์  ,  เบอร์เกอร์คิง   และบริษัทนมดัชมิลล์  จำกัด แจกนมดัชมิลล์ให้ดื่มกันอย่างถ้วนหน้า    นอกจากนี้ สมาคมนักข่าว ฯ  ระดมเมนูอาหารจากร้านชื่อดัง เช่น ข้าวมันไก่เบตง  ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำและเย็นตาโฟวัดแขก  เต็มอิ่มกับหลากหลายเมนูที่ทุกคนไม่ควรพลาด เชิญชวนบุตร-ธิดาสมาชิกที่เข้าร่วมรับทุนการศึกษาทุกประเภทประจำปี 2554  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง  รายละเอียดสอบถามได้ที่  02-668-9422

อนึ่ง ในปี 2554 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกจำนวน 155 ทุน แบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 145  คน ทุนละ 4,000 บาท และทุนการศึกษาต่อเนื่องซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิซิเมนต์ไทยจำนวน 10 ทุน  สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.tja.or.th

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2554 สมาคมฯ ยังได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ให้บุตร-ธิดา สมาชิก จำนวน 2 ทุน และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 2 ทุน สมาชิกสมาคมฯ สนใจสมัครด่วน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.    ลงทะเบียน และกิจกรรมแต่งหน้า (คัพเค็ก)
๑๑.๓๐ น.    ประชุมชี้แจงสมาชิกผู้รับทุนต่อเนื่องประจำปี ๒๕๕๔
(ณ ห้องแสงชัย สุนทรวัฒน์ ชั้น ๑)
๑๒.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑. พิซซ่าจาก เดอะ พิซซ่า คอมปะนี  ๒.ไอศครีมจากสเวนเซนส์, ซิซซ์เล่อร์
๓. เบอร์เกอร์จากเบอร์เกอร์ คิง  (ทั้ง ๓ รายการสนับสนุนโดย  บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) )  ๔. ข้าวมันไก่เบตง ๕.  ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
๖. เย็นตาโฟวัดแขก ๗. ซูชิ  ๘. นมดัชมิลล์   
๑๓.๐๐ น.    กล่าวเปิด นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๑๓.๐๕ น.        ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
๑๓.๑๐ น.    พิธีมอบเข็มที่ระลึกสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง
๑๓.๒๐-๑๕.๐๐  น.    พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๔
**************************************************************

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา บุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๔
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ลำดับ ศึกษาต่อระดับ ชั้น หน้านาม ชื่อผู้รับทุน หน้านาม ชื่อผู้ขอทุน สังกัด
1 อนุบาล 1 ดช. ฐพัชร์ สิทธิโชติพงศ์ นาย จิรวัชร สิทธิโชติพงศ์ ไทยรัฐ
2 อนุบาล 1 ดช. ภัคพล อุดมพาณิชวงศ์ นาย เจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์ สยามรัฐ
3 อนุบาล 2 ดญ กุลนัดดา อินทะเกตุ นาย มณเฑียร อินทะเกตุ คมชัดลึก
4 อนุบาล 2 ดช แทนคุณ เพชรศรีกอง นาย สังคม เพชรศรีกอง คมชัดลึก
5 อนุบาล 2 ดช. ธนันชัย นานคงแนบ นาง ปาริชาติ นานคงแนบ แนวหน้า
6 อนุบาล 2 ดญ ดี พูลทรัพย์ นาง จำรัตน์ พูลทรัพย์ มติชน
7 อนุบาล 2 ดช. วิริทธิ์พล นาฏกระสูตร นาย นพคุณ นาฏกระสูตร ASTVผู้จัดการ
8 อนุบาล 2 ดช. ปร์วีร์ ทับดวง นาย วิชาตรี ทับดวง ไทยรัฐ
9 อนุบาล 3 ดช เอราวัณ ศรีทวีกาศ วทรต. นพดล ศรีทวีกาศ คมชัดลึก
10 อนุบาล 3 ดช ชวัลวิทย์ ปลื้มจิตต์ นาย ณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์ เดลินิวส์
11 อนุบาล 3 ดญ กอดี มีชารี นาง อุษา มีชารี เดลินิวส์
12 อนุบาล 3 ดช. ธีภพ รัตนทรัพย์ศิริ นาย ปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ เดลินิวส์
13 อนุบาล 3 ดญ กริยากร เรืองเกษม นาย จารึก เรืองเกษม พิมพ์ไทย
14 อนุบาล 3 ดช วิกร เที่ยงตรง นาย วรพจน์ เที่ยงตรง โลกวันนี้
15 อนุบาล 3 ดญ ชลธิชา วงศ์จินดา นาย ศึกษา วงศ์จินดา สยามรัฐ
16 อนุบาล 3 ดช ภูมิ ฉู้วงศ์ นาย ภูพาน ภูมิพงศ์ ฉู้วงศ์ เดลินิวส์
17 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดญ ถลัชนันท์ ทางดี นาย สุธา ทางดี ทีวี.มหาดไทย
18 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดช. กันตพัฒน์ เอกธนาโสภาพันธุ์ นาย ณัฐฉัฎฐ เอกธนาโสภาพันธุ์ บ้านเมือง
19 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดช. ณัฐนนท์ มะณีแสง นาย อาวุธ มะณีแสง บ้านเมือง
20 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดช ปริชญ์ วงศ์พานิช นส. ศิราณี วงษ์โซ ประชาชาติฯ
21 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดญ นันทนัท กิตติทวีสิน นาง นภาภรณ์ กิตติทวีสิน มติชน
22 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดช. ธนกฤต จิรอนันตกุล นาง ณฐา จิรอนันตกุล ASTVผู้จัดการ
23 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดญ. พิมพ์มาดา ญาณนะพงศ์ นาง พิมพ์สุจี ญาณนะพงศ์ ASTVผู้จัดการ
24 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. พบธรรม ดีประเสริฐ นาง หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ คมชัดลึก
25 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช ภูมิรพี คชินทร นาง นาตยา คชินทร เดลินิวส์
26 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดญ กรรณิการ์ เจริญรัมย์ นาย เปรียง เจริญรัมย์ เดลินิวส์
27 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช ปัสกาล อ่องสะอาด นาง พงษ์พรรณ อ่องสะอาด เดลินิวส์
28 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. ภาคิน สวัสดิ์วงษ์ นาง ยุวนันต์ สวัสดิ์วงษ์ เดลินิวส์
29 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช ธีระกฤต พรหมชัย นาย โยธิน พรหมชัย เดลินิวส์
30 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. สรรเพ็ชร อินต๊ะพรม นาง อดิเรก อินต๊ะพรม ไทยรัฐ
31 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. พงษ์พิชิต ทับบุรี นาย พงษ์เทพ ทับบุรี มติชน
32 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช พงศภัค แหวนจะโป๊ะ นาย สมพงษ์ แหวนจะโป๊ะ มติชน
33 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. พชรพงศ์ น้ำจันทร์ นาย สุบิน น้ำจันทร์ มติชน
34 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. ณัฐวุฒิ พันธ์สุ นาย กฤษดา พันธ์สุ สยามรัฐ
35 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดญ ภิญชญานิจฉ์ นส. ณิฌา ฐิติชีวิน เดลินิวส์
36 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช ภาสวิชญ์ วรจินดา นาง ดาวเรือง วรจินดา เดลินิวส์
37 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. ศิริพงษ์ ศรีสมบัติ นส. ศะศิมา ใจชุ่ม เดลินิวส์
38 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดญ ศุภัชฌา เครือวัลย์ นาย ไพโรจน์ เครือวัลย์ ทีวี.ช่อง 3
39 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. พิรชัช กุลลประภา นาย ฑีฆาวุฒิ กุลลประภา ไทยรัฐ
40 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช พิชญะ ภาคภูมิวุฒิกุล นาย ประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิกุล ไทยรัฐ
41 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. ฐานวัฒน์ ศรีรัตนวงศ์ วทรต. พิชัย ศรีรัตนวงศ์ ไทยรัฐ
42 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. พุฒิพงศ์ บุญแจ้ง นาย สมจิตร บุญแจ้ง ไทยรัฐ
43 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. ตุลวิภัทร อุ่นหล้า นาย สุณัฐตินันท์ อุ่นหล้า ไทยรัฐ
44 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดญ ธนวรรณ พิมาลัย นาย สุทธา พิมาลัย ไทยรัฐ
45 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. ชลเทพ โมราวรรณ นาย นิติ โมราวรรณ แนวหน้า
46 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดญ ยลพักตร์ ขุนทอง นาง ณฐกร ขุนทอง ประชาชาติฯ
47 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. ปลื้มปิติ วงศ์สุวรรณ นส. พัสสรวง นรเทพไพศาล ประชาชาติฯ
48 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดญ ชวาลินี แก้วคงคา นาง ชาลินี แก้วคงคา มติชน
49 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. สิริชัย มั่นรักคง นาย สุชาติ มั่นรักคง สำนักข่าวเนชั่น
50 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดญ ญาณิศา ศิริสวัสดิ์ นาย ศิริโรจน์ ศิริสวัสดิ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
51 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช กิตติพศ หมัดสะและ นาง นุจรีย์ หมัดสะและ ข่าวหุ้นธุรกิจ
52 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช วีรภัทร ค้ำชู นาย วัฒนา ค้ำชู เดอะเนชั่น
53 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดญ เปมิกา เจนนภาภัณฑ์กิจ นาง จันทร์เพ็ญ เจนนภาภัณฑ์กิจ ไทยรัฐ
54 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช. ปวริช์ อนุกูล นาย ปิยะบุตร อนุกูล ไทยรัฐ
55 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช. หิรัญรักษ์ สุวรรณ นาย เปี่ยมศักดิ์ สุวรรณ แนวหน้า
56 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดญ เกสรา นำธรรมวงศ์ นาง สารภี นำธรรมวงศ์ ประชาชาติฯ
57 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช ต่อสกุล มณีรัตน์ นาย สาโรจน์ มณีรัตน์ ประชาชาติฯ
58 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดญ วนวรรณ จันทรสีมา นาง ศรีสุดา จันทรสีมา มติชน
59 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช ศุภลักษณ์ อุเทศ นาง ศุภรดา ญาณพระรักษา มติชน
60 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช เกลียว ดวงโสภา นาย สฤษดิ์ ดวงโสภา มติชน
61 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช. แทนไท แสงเจือ นาย บุญนาค แสงเจือ โลกวันนี้
62 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช. รัชพล วงษ์ประยูร นาง รฌญา วงษ์ประยูร ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
63 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช. พลพร แพรงาม นาย พลศักดิ์ สุพร สยามรัฐ
64 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดญ ณัฐชยา หลำสำเริง นาย ชาญชัย หลำสำเริง ไทยรัฐ
65 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช ภัทร์ดนัย ผ่องใส นาง จุฬาภรณ์ กุดวิเทศ ASTVผู้จัดการ
66 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช. ฐาฤทธิ์ สมิตานนท์ นาย ฐานิศร์ สมิตานนท์ เดลินิวส์
67 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดญ นันทชา แซ่เตียว นาง เพ็ญพิชญา แซ่เตียว ไทยรัฐ
68 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช. ชญานิน ทองกรณ์ นาย ชัชพัชร ทองกรณ์ บ้านเมือง
69 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดญ ตรีเนตร ภาวรรณ นาย ปรินทร ภาวรรณ มติชน
70 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช อธิปพัฒน์ แกล้ววิกย์กรรม นาย ศิราเมษฐ์ แกล้ววิกย์กรรม มติชน
71 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช. ศุภณัฐ ปัจฉิมนันท์ จสต.ญ กริชภิญญา ปัจฉิมนันท์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
72 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ กีรติกา ยงยุทธ นาง มะลิวัณย์ ยงยุทธ คมชัดลึก
73 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช. ยศภัทร ศรีวัฒนา นาย ณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา ไทยรัฐ
74 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช ฐิตกร แสงฉาย นาง ยุพิน แสงฉาย ไทยรัฐ
75 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช. ศุภณัฐ นาคเสวี นาย จักรฤทธิ์ นาคเสวี แนวหน้า
76 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช. ระพีพงศ์ กลิ่นหอม นาย จีระ กลิ่นหอม แนวหน้า
77 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช. ชนาธิป นิภากรพันธ์ นาง วาสนา นิภากรพันธ์ แนวหน้า
78 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ. อนันตญา ชินวงศ์ นาย อาทิตย์ ชินวงศ์ บ้านเมือง
79 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ กัญญาวีร์ ศรีอินทร์ นาย สุจิตรา ศรีอินทร์ ประชาชาติฯ
80 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ กนกนันท์ ศิลานนท์ นาย สุรเชษฐ์ ศิลานนท์ พิมพ์ไทย
81 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช. พีรพิชญ์ เหมือนวงศ์ นาย เจษฎา เหมือนวงศ์ มติชน
82 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ ณัชชา ชวนภิรมย์ นาย นพพร ชวนภิรมย์ มติชน
83 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ จิรัชยา เชื้อดี นาง ศิริรัตน์ เชื้อดี เดลินิวส์
84 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช. ชินดนัย งามพิรุณตระกูล นส. สุดารัตน์ งามพิรุณตระกูล เดลินิวส์
85 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ น้ำฟ้า คชพันธุ์ นาย สุนนต์ คชพันธุ์ แนวหน้า
86 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช ชณัฐพล สิงหกาญจน์ นาง เอื้อมพร สิงหกาญจน์ ประชาชาติฯ
87 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ ณัฐสมน ทองมั่ง นาย คณาภพ ทองมั่ง โลกวันนี้
88 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ ภัทรียา บำรุงวงษ์ นาย สมบัติ บำรุงวงษ์ สยามรัฐ
89 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช. ธนากร สังฆะทิพย์ นาย ธีระพงษ์ศักดิ์ สังฆะทิพย์ ASTVผู้จัดการ
90 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ วริษา เสนาะจิตต์ นาง วัลลภา เสนาะจิตต์ ASTVผู้จัดการ
91 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช อิสรา สุขเกษม นาง อรวรรณ จารุวัฒนะถาวร โลกวันนี้
92 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ วิสาขา มีปรีดี นส. เชาวลี ชุมขำ เดลินิวส์
93 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ ลัดดาว สุวรรณมณี นาย ปริญญา สุวรรณมณี เดลินิวส์
94 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช. แทนไท เวชรักษ์ นาย ไกรสีห์ เวชรักษ์ ไทยรัฐ
95 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ จิตนภา ศรีกนก นาย เลอสรรค์ ศรีกนก มติชน
96 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช. ชาญเมธา สาระศาลิน นาย มาโนช สาระศาลิน สยามรัฐ
97 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช. ภูพิรัฐ เพิ่มลาภ นาง สุภางค์ ศิริเดช ASTVผู้จัดการ
98 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ นัชชา แก้วแดง นาง ฐปนี แก้วแดง ข่าวหุ้นธุรกิจ
99 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ เบญจวรรณ ชาวโพธิ์ นาย ฤทธิชัย ชาวโพธิ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
100 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ ชนิสรา เมฆวัฒนาเลิศ นาง จินดา เมฆวัฒนาเลิศ เส้นทางเศรษฐกิจ
101 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช กรวิชญ์ บุญมี นาย สำเริง บุญมี มติชน
102 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ ศศธร ขำอรุณ นาย จเร ขำอรุณ แนวหน้า
103 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ ภัทิรา วินิจ นส. นิรมล ชีระจินต์ เดลินิวส์
104 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ จันจิรา แก้วสุวรรณ นาง จันทวรรณ แก้วสุวรรณ เดลินิวส์
105 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ ภควีร์ ดำรงสุกิจ นาง ศศิมา ดำรงสุกิจ เดลินิวส์
106 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ ญัฐชยา อุณรัตน์ นาย สืบพงษ์ อุณรัตน์ เดลินิวส์
107 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ ชวัลรัตน์ บูรณะกิจ นาง สุดใจ บูรณะกิจ เดลินิวส์
108 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดช. ภิเษก พงษ์โกศล นาย ธานี พงษ์โกศล ทีวี.ช่อง 3
109 มัธยมศึกษาปีที่ 3 นาย อานุภาพ ประพฤติดี นาย อดุลย์ ประพฤติดี ไทยรัฐ
110 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ ทอฝัน จันทร์เดช นาย ฉลาด จันทร์เดช มติชน
111 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ ชลธิชา ทัศนบริบูรณ์ นาง วิมล ทัศนบริบูรณ์ มติชน
112 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ ณัฐภรณ์ ทองภักดี นาย คงศักดิ์ ทองภักดี สยามกีฬาฯ
113 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ วิริญจ์ อินทนงลักษณ์ นาย เรวัติ อินทนงลักษณ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
114 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ สุวิชญา วันเพ็ญ นาย ลำแพน วันเพ็ญ ข่าวหุ้นธุรกิจ
115 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ ปานวาด สารฤทธิ์ นส. ณัฐยาน์ หาญกล้า ข่าวหุ้นธุรกิจ
116 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ สโรชา สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา นาย สุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา มติชน
117 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดช สิทธิธัช รุจิโชค นาง สุชาดา รุจิโชค มติชน
118 มัธยมศึกษาปีที่ 3 นาย พุฒิเมธ แก้วไพรสี นาง พรจิตร แก้วไพรสี มติชน
119 มัธยมศึกษาปีที 4 นาย อิศรา ศรีเพ่ง นาง จิรากร พุ่มพวง ไทยรัฐ
120 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดญ ชญานี อิสระพินิจ นาง สมจิตต์ อิสระพินิจ ไทยรัฐ
121 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นส. ฉัตรชนก ทองศรีสุข นาย เสริมศักดิ์ ทองศรีสุข เดลินิวส์
122 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นส. ธิริศรา เทพศิริ นาง วิภา เทพศิริ ไทยรัฐ
123 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นส. วัสสริยา จำจด นาย สมเกียรติ จำจด ไทยรัฐ
124 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นาย ณัฐพล คงวัฒน์ นาง นภา คงวัฒน์ ASTVผู้จัดการ
125 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดญ ณ ภัทร ต่ายลีลาศ นส. อัญชลี ต่ายลีลาศ ข่าวหุ้นธุรกิจ
126 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นาย ชนะกานต์ สระแก้ว นาย ชูชัย สระแก้ว สยามรัฐ
127 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดญ เมญาณี สันธากร นาย ธีรยุตร์ สันธากร เดลินิวส์
128 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นส วราพร ศรีดาชาติ นาย ศักดิ์ชัยสิทธิ์ ศรีดาชาติ เดลินิวส์
129 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นส วิภาวี หยุบแก้ว นาย บุญมี หยุบแก้ว เดอะเนชั่น
130 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นส. ณัฐวีรการต์ เหล่าวงษ์โคตร นาง ทองนากศิริวิ เหล่าวงษ์โคตร มติชน
131 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นส. อรุณวงศ์ วรธรรม นาย สุขะวุฒิ วรธรรม มวยสยาม
132 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นาย ธราพล ล่อใจ นาย สุรพล ล่อใจ สยามกีฬาฯ
133 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส กรรวี ตั้งกฤษณขจร นาย สมพงษ์ ตั้งกฤษณขจร แนวหน้า
134 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส. สุพรรษา บุณยะกลัมพ นาย โชคชัย บุณยะกลัมพ มติชน
135 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นาย ณภัทร สำราญพันธ์ นาย ชัยยศ สำราญพันธ์ ASTVผู้จัดการ
136 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นาย ธาริน แก้วหาย นาย ไชยา แก้วหาญ เดลินิวส์
137 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส ทีปกา ชวาลวิทย์ นาย กมล ชวาลวิทย์ มติชน
138 ปวช. ปี 1 ดช ณพดล รัตนโชคไชย นส. ทิพวิมล จันทาทับ แนวหน้า
139 ปวช. ปี 1 ดช พรเทพ เดือนขาว นาย วรวุฒิ เดือนขาว ทีวีช่อง 3
140 ปวช. ปี 1 นาย ณัชศักย์ ปาทาน นาง สุชาดา ปาทาน ไทยรัฐ
141 ปวช. ปี 1 นาย อัครชนม์ โรหิตาจล นาย ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล เดลินิวส์
142 ปวช. ปี 1 นส. ชิดชนก รัตนา นาง ระวิวรรณ ธำรงวินิจฉัย แนวหน้า
143 ปวช. ปี 1 นาย คุณากร กาญจนรัตน์ นาย อิทธิเทพ กาญจนรัตน์ พิมพ์ไทย
144 ปวช. ปี 1 ดช. นิตินาท จารุรัตน์ นาย ประสัยห์ จารุรัตน์ ASTVผู้จัดการ
145 ปวช. ปี 3 นาย ศักดิ์ธัช สุทธิคำ นาง นริศรา สุทธิคำ ไทยรัฐ

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิซิเมนต์ไทยจำนวน 10 ทุน

ลำดับ ประเภททุน ศึกษาต่อระดับ ชั้น หน้านาม ชื่อผู้รับทุน หน้านาม ชื่อผู้ขอทุน สังกัด
1 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ ปารมี ขันธ์แก้ว นาย รุ่งโรจน์ ขันธ์แก้ว ประชาชาติฯ
2 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ ปานมาศ ชะนะภัย นส. สิตานัน เตียงเกตุ สยามรัฐ
3 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ อารยา ประทุมธารารัตน์ นาย คทา ประทุมธารารัตน์ ASTVผู้จัดการ
4 ต่อเนื่อง2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ นภัส บัวศรี นาย เกรียงไกร บัวศรี เดลินิวส์
5 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ กมลพร สุขสมพืช นาง จันทิมา สุขสมพืช แนวหน้า
6 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดญ ณัฐชนน สุทาวัน นาง มนสิการ รามจันทร์ พิมพ์ไทย
7 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 5 นาย นรุตม์ แสงทวีป นาย วิชัย แสงทวีป นิตยสารตำรวจ
8 ต่อเนื่อง มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส. ปารียา ชื่นทรวง นาง ปรียา ชื่นทรวง แนวหน้า
9 ต่อเนื่อง ปวช. ปี 1 นส. ชิดชนก รัตนา นาง ระวิวรรณ ธำรงวินิจฉัย แนวหน้า
10 ต่อเนื่อง ปวส. ปี 1 นาย สรวิศ หลิมไทยงาม นาย พนอ หลิมไทยงาม บ้านเมือง