30 เมษายน2554พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  พร้อมที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสมาคมฯ  มอบ ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2554 จำนวน 145 ทุนๆ ละ 4,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 580,000 บาท และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 9 ทุนโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย