สองสมาคมฯวิชาชีพสื่อจัดสัมมนาสื่อมวลชน “พรรคการเมือง ตอบโจทย์สื่อ ปฏิรูปประเทศไทย” ๒๙ พ.ค. เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ ณ ห้องซาลอน A โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

สองสมาคมฯวิชาชีพสื่อจัดสัมมนาสื่อมวลชน “พรรคการเมือง ตอบโจทย์สื่อ ปฏิรูปประเทศไทย”

นายเสด็จ บุนนาค อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สถาบันอิศรา  จะจัดเวทีสัมมนาสื่อมวลชนเรื่อง “พรรคการเมือง ตอบโจทย์สื่อ ปฏิรูปประเทศไทย” เพื่อนำเสนอแนวทางนโยบายพรรคการเมืองและการปฏิรูปประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ ณ  ห้องซาลอน A  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก  

โดยมี หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน  ร่วมแถลงนโยบาย ดำเนินรายการโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา พิธีกรรายการตอบโจทย์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนสื่อมวลชนตั้งคำถามนโยบายด้านต่างๆของพรรคประกอบด้วย นางสาวสนิทสุดา เอกชัย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์     รองผู้อำนวยการทีพีบีเอส ด้านข่าวและรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นายพัชระ สารพิมพา  รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ อสมท(FM.๑๐๐.๕ Mhz.)  นางสาวดวงกมล โชตะนา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (ประธานบริหาร) และนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์    ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอิศรา

ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ E-mail; reporter@inet.co.th

กำหนดการสัมมนาสื่อมวลชน
พรรคการเมือง ตอบโจทย์สื่อ ปฏิรูปประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐น.
ณ ห้องซาลอน เอ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง)

--------------------------------
๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ น.    หัวหน้าพรรคการเมืองแถลงนโยบาย
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา
หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
ดำเนินรายการโดย    คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา พิธีกรรายการตอบโจทย์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
๑๑.๐๐ น.    ผู้แทนสื่อมวลชนตั้งคำถาม
คุณสนิทสุดา เอกชัย        หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์     รองผู้อำนวยการทีพีบีเอส ด้านข่าวและรายการ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
คุณพัชระ สารพิมพา         รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ อสมท(FM.๑๐๐.๕ Mhz.)
คุณดวงกมล โชตะนา        หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (ประธานบริหาร)
คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์    ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอิศรา
๑๒.๓๐     จบการสัมมนา

กติกาการนำเสนอและซักถาม
๑. ช่วงนำเสนอนโยบายพรรคละ ๑๐ นาที
๒. ผู้แทนสื่อตั้งคำถามคนละ ๑ ประเด็น ถามทั้ง ๕ พรรคด้วยคำถามเดียวกัน
๓. สื่อมวลชนที่เข้าร่วมสัมมนาตั้งคำถามผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
๔. ช่วงถามตอบ หัวหน้าพรรคการเมืองตอบคำถามสื่อพรรคละ ๒ นาที