สมาคมนักข่าวฯ;ประกวดการแสดงจริยธรรม,เปิดตัวหนังสือ“หมายเหตุประเทศไทย รศ. ๒๒๙และเวทีสนทนา”ภาพข่าวเล่าเรื่อง กระเทาะเปลือกคนหลังเลนส์”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดประกวดแสดง “จริยธรรมสื่อมวลชน” พร้อมเปิดตัวหนังสือบันทึกภาพเหตุการณ์การชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปช.)  “หมายเหตุประเทศไทย รศ. ๒๒๙” และเวทีสนทนา  "ภาพข่าวเล่าเรื่อง กระเทาะเปลือกคนหลังเลนส์"  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๔  ปี  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งจะจัดระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๔ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ชั้นสอง ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๔  ปี  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งจะจัดระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๔ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ชั้นสอง ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยในส่วนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมจัดประกอบด้วยกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ

๑. การประกวดการแสดงรณรงค์ “ จริยธรรมสื่อมวลชน ” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน  โดยมีสถาบันการศึกษาส่งทีมเข้าร่วมประกวด ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นต้น โดยการประกวดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ศูนย์การค้าสยามพารากอน   ซึ่งคณะกรรมการผู้ตัดสินประกอบด้วย ๑.นายพรชัย ปุณวัฒนาพร เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ๒. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ๓. นายกรุณพล เทียนสุวรรณ (เพชร) ดารานักแสดงจากช่อง ๓   ๔. ดร.ลักษณา  คล้ายแก้ว  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ๕.นายดำฤทธิ์  วิริยะกุล ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  สนับสนุนการประกวดโดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย

๒. เปิดตัวหนังสือบันทึกภาพเหตุการณ์การชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปช.)  “หมายเหตุประเทศไทย รศ. ๒๒๙” ซึ่งเป็นหนังสือภาพที่บรรดาช่างภาพหนังสือพิมพ์ทุกสำนักร่วมกันเลือกกว่าหมื่นภาพ จนเหลือสามร้อยกว่าภาพ โดยจะมีการจำหน่ายหนังสือภาพในงานดังกล่าวที่บูทสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในราคาพิเศษด้วย

๓.เวทีสนทนา  "ภาพข่าวเล่าเรื่อง กระเทาะเปลือกคนหลังเลนส์" สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับชมรมช่างภาพการเมืองจัดเวทีเสวนาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตช่างภาพ โดยมีวิทยากรประกอบด้วย กิจกรรมบนเวที "ภาพข่าวเล่าเรื่อง กระเทาะเปลือกคนหลังเลนส์" โดย นายสกล  สนธิรัตน    ช่างภาพ หนังสือพิมพ์  เดอะเนชั่น นายโกศล  นาคาชล    ช่างภาพ หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ นางสาวประเสริฐ  ขวัญมา  ช่างภาพ หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ และนายมานพ  ทิพย์โอสถ   ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และบรรณาธิการหนังสือฯ  ในวันศุกร์ที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

รายละเอียดโทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒