สภาวิชาชีพสื่อพร้อมสอบอีเมล์นักการเมืองให้สินบนนักข่าว

 

ข่าวเพิ่อการเผยแพร่

สภาวิชาชีพสื่อพร้อมสอบอีเมล์นักการเมืองให้สินบนนักข่าว

 

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มีข้อความระบุถึงการให้เงินและผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหลายสำนัก เพื่อให้นำเสนอข่าวของพรรคเพื่อไทย โดยมีการระบุชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพจากหลายสำนัก ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์

ผู้แทนขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 4 องค์กร ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้หารือกันเบื้องต้น เห็นว่า กรณีที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันสื่อมวลชนโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นควรให้สภาวิชาชีพทั้งสององค์กร ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนด้านหนังสือพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์ ตามลำดับ พิจารณาดำเนินการตามธรรมนูญและข้อบังคับของสภาวิชาชีพทั้งสองต่อไปในการประชุมประจำเดือนตามปกติที่กำหนดไว้แล้ว โดยสภาวิชาชีพทั้งสองคือ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของสภาวิชาชีพอย่างเต็มที่เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาวิชาชีพทั้ง 2 สภา มีมติให้ดำเนินการประการใด จะมีแถลงให้สาธารณชนทราบต่อไป

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

1 กรกฎาคม 2554