7 ก.ค. 54-บรรยายแลกเปลี่ยน-การใช้สื่อใหม่ในการรายงานข่าวการ เมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา
จัดบรรยายพิเศษ  โดย Mr. Ralph J. Begleiter
ผู้อำนวยการศูนย์การสื่อสารด้านรัฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา
อดีตผู้สื่อข่าวซี.เอ็น.เอ็น.

“การใช้สื่อใหม่ในการรายงานข่าวการ เมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ”
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
(มีแปลภาษาไทย-ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สำหรับผู้สนใจกรุณาแจ้งชื่อมายัง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย
โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ หรือ E-mail:reporter@inet.co.th

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2554/540707-open-chavarong.mp3{/mp3remote}

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2554/540707-news-media.mp3{/mp3remote}