อบรมหลักสูตร “ กาแฟสร้างอาชีพ สำหรับสื่อมวลชน” (ภาพบรรยากาศการอบรม)

ภาพบรรยากาศการอบรม "กาแฟสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน" เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

 

 

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บมจ. ซีพี ออลล์จัดอบรมหลักสูตร “ กาแฟสร้างอาชีพ สำหรับสื่อมวลชน” วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 ณ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด วิภาวดี 62 สำหรับเพื่อนสื่อมวลชนที่สนใจสมัครด่ว​นที่ reporter@inet.co.th โทร.02-668-9422 ไม่เสียค่าลงทะเบียน

โดยหลักสูตรการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การทำร้านกาแฟให้รวยอย่างยั่งยืน” โดย คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด การทำความเข้าใจเรื่องการชงกาแฟทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ “รู้จักอุปกรณ์ในการชงกาแฟ และเครื่องชงกาแฟ,การชงกาแฟร้อน และการทำ Latte’ Art “ การชงกาแฟเย็น และ เครื่องดื่มอื่นๆ

สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมที่อยู่เข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านการทดสอบจะได้รับมอบวุฒิบัตร เป็นที่ระลึก

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กำหนดการ

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ รีเทลลิงค์ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดอบรมกาแฟสร้างอาชีพ สำหรับสื่อมวลชน

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 เวลา 9.30-17.00 น.

ณ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด วิภาวดี 62

 

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง

10.00 – 10.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย

คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย

คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

นายกสมาคมนักข่าวนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

10.30 – 11.30 น. บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การทำร้านกาแฟให้รวยอย่างยั่งยืน”

โดย คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด

11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 13.45 น. Workshop รู้จักอุปกรณ์ในการชงกาแฟ และเครื่องชงกาแฟ, การชงกาแฟร้อน และการทำ Latte’ Art

3.45 – 14.45 น. Workshop อบรมกาแฟ ภาคทฤษฎี และปฎิบัติ การชงกาแฟเย็น

14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.45 น. Workshop อบรมกาแฟ, การชงกาแฟเย็น, เครื่องดื่มอื่นๆ, ทดสอบ

16.45 – 17.00 น. มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////