ฟังเสีียงการสัมมนา “อนาคตกรรมกร(นัก)ข่าวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านการเมือง ทุนและเทคโนโลยี”

ภาพบรรยากาศการสัมมนาทั้งหมดคลิกดูได้ที่นี้

ฟังเสีียงการสัมมนา

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2554/540817-seminar-reporter.mp3{/mp3remote}

 

การสัมมนาเรื่อง

อนาคตกรรมกร(นัก)ข่าวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านการเมือง ทุนและเทคโนโลยี

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องกมลมาศ ชั้น ๖ โรงแรมสยามซิตี้

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

สนับสนุนโดย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท

๑๓.๓๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมชาย แสวงการ ประธาน คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค

มาร์ค ศักซาร์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท


๑๓.๔๕ น. “อนาคตกรรมกร (นัก) ข่าวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านการเมือง ทุนและเทคโนโลยี”

วิทยากรโดย

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุนันท์ ศรีจันทรา

สื่อมวลชนอิสระ อาวุโส

เสริมสุข กษิติประดิษฐ์

บรรณาธิการข่าวความมั่นคง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

นักวิชาการด้านแรงงาน

 

ดำเนินรายการโดย

ประสาร มฤคพิทักษ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

สื่อมวลชนที่สนใจกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง

โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

reporter@inet.co.th