เยี่ยมไข้ นักข่าวอาวุโส ศรี อินทปันตี

เยี่ยมไข้ นักข่าวอาวุโส ศรี  อินทปันตี

พงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร (ประธานชมรม)  แถมสิน รัตนพันธุ์ (ลัดดา)  ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เยี่ยมไข้ศรี อินทปันตี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554  ณ โรงพยาบาลวชิระ กรุงเทพ