๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ – นักข่าวสิงคโปร์ พบ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พบคณะนักข่าวจากสิงคโปร์ โดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย นำคณะนักข่าวจากประเทศสิงคโปร์ พบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กรมสารนิเืทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์พบ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีนายอนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และนางสาวบุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์ ที่ปริกษาสมาคมนักข่าวฯให้การต้อนรับ