สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนเลี้ยงรับรองคณะนักข่าวจีนตามโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-จีน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายพินิจ จารุสมบัติ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะนักข่าวจีนตามโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-จีน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีหัวหน้าคณะคือ Mr.Zhao Xiting  Deputy President of Jilin Daily ที่ห้องซัมเมอร์พาเลส โรงแรมเพรสซิเด้นท์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

From All China Journalists Association-ACJA

1.Mr.Zhao Xiting Deputy President of Jilin Daily  
2.Mr. Li Zhiwei Chief editor of Guangming Daily 
3.Ms. Yanyuqing Chief editor of Qiushi  Magazine
4.Mr. Zhu Guoqiu Director of Mass Work of Shanghai Wenhui Daily
5.Mr. Wang Hangang Director of Jinhao Net of Shaanxi Radio 
6.Mr. Zhang Bingshun Cadre of International Liason Department of All China Journalists Association