เลื่อนการจัดอบรมปั้นนักข่าวเป็นนักเขียนออกไป

เรียนทุกท่าน

 

ตามที่ท่านได้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน

ซึ่งจะจัดระหว่างวันศุกร์ที่ 25-วันเสาร์ที่ 26 พย. รายละเอียดตามทราบแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ต้องเลื่อนการจัดอบรมดังกล่าวออกไปก่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้

 

หากได้กำหนดการที่ชัดเจนงว่าจะจัดเมื่อไหร่แล้ว

สมาคมฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป