ภาพบรรยายกาศงาน “กู้บ้าน ซ่อมรถคนทำ่ข่าว” 3 ธันวาคม 2554

 

การให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสภาพบ้านและการซ่อมบ้านหลังน้ำลด ประกอบด้วยการ  ตรวจสอบระบบไฟฟ้า   ระบบประปา และสุขภัณฑ์ โครงสร้าง พื้น ผนัง ฝ้า ประตู หน้าต่าง  ถาม - ตอบ สารพันปัญหา โดย  ทีมงานเครือ SCG

 

 

การให้คำแนะนำเรื่องการเงินจากสถาบันการเงินหลาย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกสิกร  ธนาคารไทยพาณิชย์  ดำเนินรายการโดย    ปราเมศ  เหล็กเพ็ชร  รองเลขาธิการ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

การให้ความรู้เรื่อง “ การซ่อมรถ ” โดย  ทีมงาน Toyota