กำหนด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕-สมาคม นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

เรียนเชิญเพื่อนสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เข้าร่วมประชุมใหญ่และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมร่วมลุ้นรางวัลสำหรับสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงและอยู่ร่วมในงานเลี้ยง

ของรางวัลอาทิ โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Y / กล้อง Nikon -Coolpix S2600 / เครื่องบันทึกเสียง Cube RC 11 / Handy Drive San Disk /เตาไมโครเวฟ Samsung / เตารีดไอน้ำ Tefal / พัดลม Hitashi+ รพ.กรุงเทพ มาให้บริการตรวจสุขภาพตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น.   (ตรวจวัดความดันโลหิต,สายตา,สมรรถภาพปอด, วัดปริมาณไขมัน เป็นต้น)

รายละเอียดโทร. 02-668-9422

 

 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

 

เวลา / สถานที่

กิจกรรม

ณ  วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

๐๙.๓๐ น.

ทำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ

ณ ห้องอิศรา  อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๐๐ น.

ประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย

และพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย

ณ ห้องประชุม ๑  ชั้น ๒ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๔.๐๐ น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

* ประกาศไว้อาลัยสมาชิกสมาคม ฯ ที่เสียชีวิต

* พิจารณารับสมัครสมาชิกใหม่ / สมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุม

* รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สมาคม ฯ

* พิจารณารับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๔

* การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมและที่ปรึกษากฎหมาย

* เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

* การเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการบริหาร และกรรมการควบคุมจริยธรรม

ณ ลานเอนกประสงค์   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๗.๐๐ -๒๑.๐๐ น.

งานเลี้ยงสังสรรค์