TJA TALK 66ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เนื่องในโอกาสวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันนักข่าว” นับเป็นวาระสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งในโอกาสที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ก่อตั้งครบ 66 ปี เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และนำเสนอความคิดเห็นในการสร้างสรรค์สังคม

ซึ่งปีนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะจัดงาน TJA Talk เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ซึ่งสมาคมฯเชิญ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังก์ถัด (UNCTAD) อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) จะมากล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ” เพื่อให้วิเคราะห์ถึงโอกาสของประเทศไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

พร้อมกันนี้ในงานจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับและอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย

แต่เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สมาคมฯจึงต้องจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด จึงจำกัดผู้เข้าร่วมงานไว้ไม่เกิน 70 คน จัดสถานที่เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่เข้าร่วมงาน

โดยผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดที่แฟนเพจเพจ Facebook สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ตั้งแต่ต้นจนจบงาน