คำกล่าวของนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (5 มีนาคม 2555)

คำกล่าวของนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (5 มีนาคม 2555)

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท่านประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เพื่อนสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่ก่อตั้งมาด้วยอุดมการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 5  มีนาคม พ.ศ.2498 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพในการนำเสนอข่าวและความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง และเป็นธรรม  ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของสังคม และวิกฤตการณ์ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและภัยพิบัติต่างๆ

ในโอกาสการก่อตั้งมาครบรอบ 57 ปีในวันนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ภายใต้อุดมการณ์วิชาชีพ สมดังที่ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในสังคมตลอดมา ดังนั้น การจัดงานในวันนี้ จึงเป็นการตอกย้ำภารกิจของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งร่วมกับมูลนิธิอิศรา อมันตกุล จัดประกวดผลงานข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศของคนหนังสือพิมพ์ และให้เป็นอนุสรณ์และเป็นเกียรติแก่นายอิศรา อมันตกุล อดีตนักหนังสือพิมพ์และนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรกผู้ล่วงลับ โดยมีหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ส่งผลงานข่าวและภาพข่าวในรอบปี 2554เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ดังที่จะได้มีการประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้และจุดประกายเพื่อนำไปสู่ทิศทางประเทศไทยในอนาคต สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจึงได้เรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมปาฐกถาและอภิปรายในหัวข้อ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ตอบโจทย์ประเทศไทย” ในโอกาสนี้ด้วย

ในนามของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ผมขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านวิทยากร ท่านผู้ดำเนินรายการ ท่านประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ท่านผู้มีเกียรติและองค์กรหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนการจัดงานในวันนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในโอกาสต่อไป

กราบขอบพระคุณครับ