องค์กรวิชาชีพฯห่วงสื่อเสี่ยงถูกคุกคาม แนะผู้ได้รับผลกระทบ ร้องผ่านสภาวิชาชีพ