เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณทวีสิน สถิตย์รัตนชีวิน [ อ้วน อรชร ] เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณทวีสิน สถิตย์รัตนชีวิน [ อ้วน อรชร ] เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ศาลา ๑๐ วัดธาตุทอง