สัมมนา-“พลวัตทางการเมืองหลัง 111 คืนชีพ ???” วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 55 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บสก.3 - สถาบันอิศรา จัดสัมมนาประเด็นร้อนรับการเมืองไทย

พลวัตทางการเมืองหลัง 111 คืนชีพ ???

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร การสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 3 ภาย ใต้การสนับสนุนของสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสาธารณะเรื่อง พลวัตทางการเมืองหลัง 111 คืนชีพ ???” ใน วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคม นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เชิญร่วมรับฟังการอภิปรายแนวโน้มทิศทางการเมืองไทยและบทบาททางการ เมืองของสมาชิกบ้านเลขที่ 111 จากนักการเมืองคน สำคัญ ที่จะหวนคืนสู่สนามการเมืองไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป หลังถูกเพิกถอนสิทธิครบ 5 ปี

พบกับ นักการเมือง อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย บ้านเลขที่ 111 และ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการเมือง ตัวจริงเสียงจริง 4 ท่าน ประกอบด้วย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ แกนนำพรรคชาติพัฒนา นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีตกรรมการบริหาร พรรคไทยรักไทย นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ และ นายพนัส ทัศนียานนท์ อดีต ส.ว.ตาก และอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 โดยมี นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา ดำเนินรายการ

เวทีสัมมนาสาธารณะดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 3 จัด ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองการรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวทาง การเมืองจาก ทุกภาคส่วน ตลอดจนกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทย ทั้งประเทศ และที่สำคัญยังเป็นการช่วยพัฒนาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชา ธิปไตยอีก ทางหนึ่งด้วย ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่สถาบัน อิศราโทร. 02 241 3905 หรือ 085 071 2840 หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.111reborn.weebly.com

 

///////////////////////////////////////////////////////////

(English)

Press Release

Mid-level Media Executive Program and ISRA Institute to organize a seminar on a hot political issue of “Political Dynamic following the Rebirth of the 111 Politicians???”


Participants of the Mid-level Media Executives Program, Class 3, under sponsorship of the ISRA Institute, Thai Press Development Foundation, will organize a public seminar titled Political Dynamic following the Rebirth of 111 Politicians???” on May 26, 2012 at 9.00 -12.00 hrs. at the meeting room, third floor, the Thai Journalists Association, Samsen Road, Dusit, Bangkok. You are invited to attend the seminar on direction of Thai politics and political role of the 111 banned politicians who will officially return to the Thai politics on May 30, 2012 after the five-year ban.

You will meet face-to-face four prominent politicians including two from the 111 former Thai Rak Thai Party banned from politics namely Mr. Suwat Liptapanlop, a leader of Chat Pattana Party and Mr. Vichit Plangsrisakul, secretary general of Thai Rak Thai 111 Foundation. Other two panelists are Mr. Nipit Intarasombat, Democrat Party MP for Phatthalung and Mr. Phanas Thassaneeyanon, former senator and 1997 Constitution Drafting Committee member. Mr. Satien Viriyapanpongsa will be the moderator of the seminar.

 

The seminar is organized by participants of the Mid-level Media Executives Program, Class 3, in response to political news and movement of all relevant parties, and also to promote political participation of Thai people. The seminar is also aimed at fostering political development under the democratic regime. Interested persons can make reservations at the ISRA Institute by calling 02 241 3905 or 085 071 2840 or registering via www.111reborn.weebly.com.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////