“วันอิศรา อมันตกุล” ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล นายเจน  สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และนายบัญญัติ  คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลวรรณกรรมเรื่องสั้นดีเด่น “รางวัลอิศรา อมันตกุล” ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายนครินทร์  ศรีเลิศ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ชื่อเรื่อง “ทวิตภพ ทวิตพบ”  ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายบัณรส  บัวคลี่ หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ ชื่อเรื่อง "เดดไลน์" ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นายศราวุธ  ดีหมื่นไวย์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ชื่อเรื่อง "โลกหมุนอยู่เต็ม(รถ)ตู้" และนายนพพล สันติฤดี หนังสือพิมพ์ข่าวสด ชื่อเรื่อง "คำพิพากษาในป่าใหญ่"  ได้รับเงินรางวัลคนละ 5000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
มูลนิธิอิศรา อมันตกุล และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
โดยการสนับสนุนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาในงาน
“วันอิศรา อมันตกุล”
วันศุกร์ที่  ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


ลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.        ลงทะเบียน/อาหารว่าง

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๔๕ น.        เสวนา รู้จัก “อิศรา อมันตกุล” ในมุมนักเขียน

 

ฟังเสียง การเสวนาและพิธีมอบรางวัลเรื่องสั้นดีเด่น "รางวัลอิศรา อมันตกุล"

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2555/550518-israday-edited.mp3{/mp3remote}

วิทยากร

คุณวิทยา ตัณฑสุทธิ์
สื่อมวลชนอาวุโส


คุณชมัยภร แสงกระจ่าง
นักเขียน/ นักวิจารณ์ และ อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


คุณเทียมใจ ทองเมือง
เจ้าของผลงานวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้นำสื่อมวลชนในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน ศึกษาเฉพาะกรณีอิศรา อมันตกุล” และ ผู้จัดการสมาคมนักข่าวฯ

 


ผู้ดำเนินรายการ       
คุณณัฏฐพล  กรรณสูต
พิธีกรและผู้ประกาศข่าว

เวลา ๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    พิธีมอบรางวัลวรรณกรรมเรื่องสั้นดีเด่น “รางวัลอิศรา อมันตกุล”
คุณพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร
ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

คุณบัญญัติ  คำนูณวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

คุณเจน  สงสมพันธุ์
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


หมายเหตุ ประสานงาน

อมราวดี อ่องลา (ฝน)
Ammarawadee Ongla (Fon)
Tel :02-241-3905 E-mail : ama_fon@hotmail.com
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
538/1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////