พิธีปิดการปฐมนิเทศหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคม

อนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย พร้อมด้วยบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ เป็นประธาน พิธีปิดการปฐมนิเทศหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคม อาเซียนสำหรับสื่อมวลชน (3 มิถุนายน 2555 ณ คุ้มหม่อมไฉไล จังหวัดนครปฐม)