จุดต่างและจุดเหมือนของการเมืองและความมั่นคงในอาเซียน -ดร. ปณิธาน วัฒนายากร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2555/550617-panitan.mp3{/mp3remote}

จุดต่างและจุดเหมือนของการเมืองและความมั่นคงในอาเซียน

เรียนรู้ถึงความขัดแย้งของแต่ละประเทศในอาเซียน เช่น ไทย กัมพูชา กรณีเขาพระวิหาร, กรอบวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศในอาเซียน

โดย ดร. ปณิธาน วัฒนายากร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เอกสารประกอบ 1

เอกสารประกอบ 2