ความรู้เรื่องประเทศกัมพูชา-คุณทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2555/550617-songrit.mp3{/mp3remote}

ความรู้เรื่องประเทศกัมพูชา

(ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สาเหตุ แรงจูงใจในการเข้าเป็นสมาชิก และผลประโยชน์ของประเทศนั้น ต่ออาเซียน)

โดย คุณทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

เอกสารประกอบ