อบรมอาเซียน-หัวข้อ “ความรู้เรื่องประเทศบรูไน ดารุสซาลาม”-คุณอภิรดี อนุคระหานนท์

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2555/550610-apiradee(2).mp3{/mp3remote}

หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย

หัวข้อ "ความรู้เรื่องประเทศบรูไน ดารุสซาลาม"

คุณอภิรดี  อนุคระหานนท์  นักการทูตชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบรูไนและฟิลิปปินส์  กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก


เอกสารประกอบการบรรยาย