รู้ทันอาเซียน ความท้าทายของสื่อมวลชนต่อการรายงานข่าวอาเซียน-คุณพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2555/550610-pichai.mp3{/mp3remote}

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2555

รู้ทันอาเซียน ความท้าทายของสื่อมวลชนต่อการรายงานข่าวอาเซียน

การมองประเด็นข่าวอาเซียน , มิติการนำเสนอข่าวอาเซียน, สื่อใหม่ (social media)ควรมีบทบาทและจุดยืนอย่างไรในการรายงานข่าวอาเซียน, ความคาดหวังของอาเซียนต่อการรายงานข่าวของสื่อมวลชน

โดย คุณพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์  บรรณาธิการเครือโพสต์พลับบิชชิ่ง